Това е една чисто гражданска инициатива, в която се очаква да участват както гражданите така и държавата, сдружения с нестопанска и стопанска цел. Възможен е и по-лек вариант – само личности, което прави нещо по-постижими и в това време зависи от авторитетността на присъединените се граждани ). Не става въпрос за учредяване на някаква формална структура, а за подкрепа на идеята, чието изпълнение може да бъде много необходимо и добро за Бургас – града, който всички обичаме. 

1. Назрялата необходимост от подобна инициатива

1.1 Бургас вече се превръща в един от университетските центрове на България. Докато преди тридесетина години в града имаше едно-единствено и то силно профилирано Висше училище, сега вече са цели пет.

1.2 Динамичното развитие на града не се предполага укрепване и развитие на тази тенденция, но засега още градове като Благоевград, Шумен, Плевен, Габрово, Стара Загора (да не говоря за утвърдените лидери – София, Пловдив, Варна, Велико Търново) са като че ли с по-голяма тежест на картата на академичните центрове на страната ни.

1.3 В този смисъл едно действие (или поредица от действия) за издигане на духовния имидж на града ни би било съвсем точно.

2. Идеята е Бургас да получи един силен тласък на известността си не само като „Най-добър град за живеене”, а и като един град на Духа, на Знанието и на Мъдростта.

2.1 Един начин да бъде постигната тази цел е да бъде създаден (и наложен) „отличен знак” – смислово и естетически издържан, престижен и уникален за Бургас.

2.1.1 Става въпрос за кратки фрази, по един или друг начин превърнали се в знаци на градската ни, национална и световна мисъл. Нещо по примера на някои бронзови плочки с по един стих от тримата най-значими бургаски поети, които са монтирани по паважа на значими за Бургас улици. Но с тази разлика, че:

2.1.1.1 Няма да, а ще са достигнати до три тенденция на сто

2.1.1.2 Няма да са по паважа, а по стените на знакови бургаски места.

 • 2.1.1.2а Има и по-лек вариант. Временни изложения на фрази по подобие на изложенията пред Казиното или пред Дома на НХК 
 • 2.1.1.3 Няма да са само местни, а ще са и национални, европейски и световни
 • 3.  Осъществимост на идеята
 • 3.1 Чисто финансово изпълнение никак не е тежко. Съществуващите техники и материали, с които въпросните сто плочи могат да бъдат изработени и добавени с разхода на няколко хиляди лева
 • 3.2 Подборът на местата за трайно експониране на „фрази”, разбира се, ще бъде извършен непосредствен под контрол на Общината
 • 3.3 Подборът на „фразите” също ще бъде под контрол на Отдел „Култура” към Общината. (Възможно е съставянето на жури от бургаски граждани, „хора на Словото”, с което да се гарантира смислеността и адекватността на експонираните фрази.)
 • 3.4 Предлагането на „фрази” може да стане от граждани и сдружения като напр. Клуба на писателите, Клуб „Философите на Бургас”, Съюз на художниците, Съюз на архитектите, Съюз на юристите, от звена на Университета, по инициатива на ръководството на Училища, от закона като Читалища, Театри и др.
 • 4. Странични ефекти при реализация на идеята
 • 4.1 Евентуално благоприятен урбанистичен ефект – членуване в естествени центрове на поетичност, на политика, на музикалност (при фрази, взаимодействащи от песни), на философичност.
 • 4.2 Подчертаване на международната пъстрота на града ни (в края на 19ти век в Бургас е имало 16 консулства, вкл. Персийско) с фрази от националната мъдрост на страната
 • 4.3 Промяна на духовната атмосфера не само за сравняване с другите университетски градове, а и за самите бургазлии
 • 4.4 Поставяне на духовната атмосфера на Бургас в контекста на историята (а и географията) на града ни
 • 5. Осъществяване
 • 5.1 „Фермент” на Проекта е заплануваната от „Философите на Бургас” Конференция „Болката на световния дух и философията”.
 • 5.1.1 Форматът на Конференцията е с участието на Фраза (в рамките на максимум две изречения) и доклад (до 5 страници), който разяснява фразата като концентриран израз на „Болка на съвремието ни”.
 • 5.1.2 Насъбраните (и журирани) фрази можем да смятаме за начален фонд за оСловесяване на града ни
 • 5.1.3 Участниците в Конференцията ще избират сред студенти и ученици от българските университети и училища, както и от Факултетите по славистика на европейските и световните университети
 • 5.1.4 Много добре дошли ще бъдат и предложения за участие от хора от целия съюз – на писателите, на художниците, юристите и т.н.
 • 5.1.5 Финалният кръг (на живо) на Конференцията е планиран за септември 2024 г., но междинните (онлайн) дискусии могат да започнат в средата на март
 • 5.1.6 Междувременно може да започне и подборът на утвърдилите се през годините и вековете фрази, които маркират европейската ни цивилизация. С това ще се ангажират лекторите от „Философите на Бургас”, но сме отворени за съдействие от всякакви хуманитарни сдружения и държавата
 • 6. Решителен за задействането на Инициативата е моментът в подкрепа на страна от Община Бургас.
 • 6.1 Какъвто стана въпрос (т. 3.1) финансовата страна не е толкова важна. По предварителни изчисления на цялата разходна част (от организирането на Конференцията до поставянето на плакетите със Словата) ще достигнете не повече от 10 000 лева.
 • 6.2 Но организационната и най-вече институционалната подкрепа от страна на Общината са conditio sine.
 • 6.2.1 Координацията със сегашните просветни инстанции – РУО, Училища, Университети, Клубове и сдружения ще бъде много тежка без авторитета на Общината
 • 6.2.2 Поканите за участие към всички небургаски образователни центрове – в България и в чужбина, ще бъдат много по-ефективни, ако бъдат подплатени от авторитета на Общината
 • 6.2.3 Координацията с различни инстанции за извършване на финалната част – поставянето на плакетите със Словата би била направо невъзможна без намесата на Общината
 • 6.2.4 Дори финансирането би могло да бъде разрешено чрез участието с Проекта по дадена европейска програма, което много по-реалистично бихме могли да очакваме, ако това стане чрез Общината.

Като всяко едно дело и това в началото изглежда по-обещаващо и по-безпроблемно, отколкото ще се покаже в хода на изпълнението му. Но пък и без вяра нищо не би могло да се постигне. Ако мислите, че такава една Инициатива наистина би могла да съдейства за оформяне на духовния облик на Бургас, ако мислите, че не е просто благопожелателен фантазъм, а постижимо дело, присъединете се към нея. 

Идеята в най-общ вид е на Георги Тодоров, а след това с изпълнението й се нагърбиха Читалище „Пробуда” и Клуб „Философите на Бургас”, с подкрепата на: 

Бургаски Свободен Университет – Ректор проф. Милен Балтов 

Бургаски филиал на Художествена академия – Директор доц. Димо Колибаров 

Госпожа Людмила Кутиева – Директор на КЦ Морско Казино – Бургас 

доц. д.ф.н. Здравко Попов – доайен на философите в Бургас 

проф. д.ф.н. Георги Каприев – Софийски Университет Проф. д.ф.н. Мария Димова-Куксън – Университета в Даръм – Великобритания 

Д.ф. Миглена Дикова-Миланова – Университета в Гент – Белгия 

Д.ф. Радостин Калоянов – Университета в Хамбург - Германия 

доц. д.ф. Иван Колев – Софийски Университет 

Д-р Лорис Мануелян – МБАЛ - Бургас 

Д.ф. Дани Котев 

Надежда Маркова – нотариус Бургас 

Феодора Иванова – нотариус Бургас 

Яни Николов – адвокат Бургас 

Диана Карабинова – психотерапевт Виена 

Ваня Недялкова – преподавател по психология София Стойчо Кьосев – секретар на Клуб „Философите на Бургас”

                                                  На баба ми Спасия. 

                 „Защото, които презират мъдрост и поука, са

                 нещастни, и тяхната надежда е суетна, и 

                 трудовете безплодни, и делата – безполезни“ 

                            (Премъдрост Соломонова 3:11) 

     В двора на село имаше множество обитатели – към двадесет овце, две прасета, дузина кокошки, петел, няколко фитки1 и едно магаре, което ми беше любимо... Имаше и куче, то беше вързано при кокошките, за да гони кунитата2 и белките вечер. Овцете и магарето хрупаха тревичка, прасето и ярмичка3 и каквото останеше от нашата трапеза, кокошките по цял ден обикаляха и ровеха из боклука. Станеше ли чудото някоя от тях да снесе яйце, дворът се огласяваше, та всички да чуят и знаят, за да възхвалят чудото на живота. 

     Една сутрин помолих баба да ми направи чудната си баница със сирене. Тя беше голяма майсторка. Замесваше тесто от брашно, мая и вода и от него точеше тънки кори с точилката, която от време на време играеше и ролята на „съветник“ заедно с дръжката на метлата. Но това се случваше само, ако имаше сериозно провинение от моя страна. Но да се върна към разказа за чудната баница на баба. По време на месенето, втасването и точенето масата се покриваше с брашно. Топлината от печката, която трябваше да погълне това произведение на кулинарното изкуство, за да го превърне в хрупкаво златисто изкушение, се пръскаше из стаята и затопляше малкия ни свят като слънце. 

     Обичах да гледам баба как разбъркваше маята и брашното в купичка с топла вода, как разточваше готовото тесто на тънки като прозрачна хартия листа, а след това ги мяташе с ръце във въздуха. Ако някоя от тях се скъсваше, баба се ядосваше, придърпваше тънките като вестник кори и оправяше работата, тюхкайки се на глас за случилото се.

 

       За баницата трябваха и сирене, и яйца. Баба натрошаваше сиренето и го разбъркваше с яйца, колкото повече яйца, толкова по-вкусна ставаше баницата й. След това идваше ред на реденето. Тази изключително сериозна задача се поверяваше на мен. И така – върху дъното на тавата поставях ред кори, отгоре намазвах с олио и след това поръсвах със сместа от яйца и сирене. Така ред след ред диплех баницата, като красиво изписана книга. Накрая върху последната кора изсипвах остатъка от сместа. И хайде във фурната. По някое време баба завърташе баницата, за да се изпече равномерно от всички страни. Станеше ли готова, изваждаше я от печката и я поръсваше със газирана вода, за да омекне. Покриваше тавата с вестник и над него слагаше хавлиена кърпа. Следваше най-дългото и мъчително чакане в живота ми… 

     През това време баба правеше айрян и нещо си хортувахме.

      - Бабо, да те питам нещо?, заприказвах я аз. - Питай сине, какво има?, отвърна баба ми.

      - Защо кокошките, като пият вода, си вдигат главата нагоре към небето? 

     Баба изобщо не се засмя на въпроса ми. Погледна към мен сериозно и като виден хирург, който познава анатомията на кокошките, тъй като беше извършила множество операции на тия божии гадинки (за гозбите й от пиле ще ви разкажа друг път), ми отвърна: - Ами нямат глътка, Течко, отговори ми тя. – Затова, трябва да си вдигат главата нагоре към небето, когато пият вода. Но да ти кажа има и друга причина.

      - Каква причина?!, попитах аз.

      - Бог ги е създал така, да ни научи на смирение и благодарност, като гледаме кокошките как след всяка глътка вода вдигат глава към Бога и му благодарят, така и ние да бъдем като тях. Кокошката вода пие към Господа гледа!, казваше моята баба. 

     „Брей, каква била работата“, си помислих аз. Кокошката вода пие, Господа гледа! 

 1 Фитка – Пуйка. 

Златка. 

3 Смелено жито.

                                   Автор: Стелиян Кунев

Стойчо Кьосев

Помните ли си курса за шофьорска книжка? Първото практическо занимание – как се стартира колата („Влизате, сядате, амбриаж, освобождавате от скорост...“)? Защо – ще попитате, в Куба по-различно ли е? Не, не е. Вярно, в Куба има какви ли не возила, какви ли не приумици и измишльотини (за това после ще ви разкажа), ама принципите, автомобилната логика си е същата. Има само една разлика и тя произтича не от механиката, а от душата кубинска. Музиката. Може и да не повярвате, ама първата работа когато се стартира автомобила е да се включи музиката. Каква да е музика – радио, касетофон, блу-туут джаджа, някой ВЕФ от ерата на Едисон, каквото ще да е, но музика, задължително музика и на първо място – музика. Бре, да му се невидеше, че що така, от къде идва тази пък чак толкова музикалност на антилския остров? Надолу по „Ередия“, точно на пресечката с „Карнисерия“ се намира Музеят на карнавала. Вече ви споменах за конгата, за „китайския корнет“, но не съм ви разказвал за Карнавала в Сантяго. Ами как да ви разкажа като никога не съм го виждал. Знам, че трае една седмица – от 27 юли нататък, че се пие в изобилие т.нар. „термо-бира“ – бира, разливана за почти без пари (и почти не е бира, де, да не се заблуждаваме) от водоноски по улицата (на карнавалите по селата от водоноски разливат агуардиенте – ракия от захарна тръстика – мале-мале) и... май това е. Е, карнавалът в Сантяго се счита за най-живописния в цяла Куба. Браво. Музеят не е нищо особено, трудно ще заслужи доларчето входна такса. Ама предлага една друга работа, дето си струва парите и още как. Във вътрешния двор (патиото) всеки ден, в четири следобяд (ОКОЛО четири следобяд – кубинците не просто са неточни, те мразят точността, унизителна им се струва някакси) едно кабилдо (афро-кубинска фолклорна група) представя шоу „Африканските корени на кубинската музика и култура“. Музиката лекичко (ами, лекичко, съвсем-съвсем силничко) се разминава с нашата представа за музика. Ама си е музика – три-четири негърки ритмуват, извиват едни невнятни музикални фрази, докато седем-осем нигра думкат на най-невероятни инструменти. Басът идва от един съвсем класически учрежденски шкаф, а сопраното е поверено на счупена джанта от камион. Гледам да го изкарам смешновато (и то си е смешновато) ама си е и бая страшновато. Пояснявам. Знаете ли какво е „бембе“? Ами това е един ритуал от негърската религия „сантерия“ (пренесено на кубинска почва вуду) при който разни бабалау (висш свещенически чин в сантерията), сантоси и санти в следствие на денонощно думкане по разни такива инструменти изпадат в транс и почват да си говорят с духове. „Хм, бабини-деветини“ – ще кажете (и аз така мисля), ама е имало и случаи на човешки жертви, ритуални човешки жертви. А е имало случай такава жертва да бъде дете. Е, тогава полицията ги е изловила и по лично разпореждане на Фидел всички мъже са получили смъртна, а жените доживотна присъда. Поне така разправят. Та не е шега работа бембето, не е шега работа сантерията и в тия работи неистово страстният ритъм си е определящото. И сега, в квартала Лос Ойос (традиционния негърски квартал) си има съвсем официален пазар на вещи за сантерия-обрядите, включително и жертвени животни (петли и гълъби, де, за по-едър добитък паричките не стигат), ама с времето сантерията все повече се превръща в уреден и урегулиран бизнес – с ценоразпис както за услугите, така и за жреческите длъжности (е, ние симонията си я знаем, нали), та нещата са се закротили. Да, бе, да. Ама тука преди две седмици жена ми изведнъж нещо се разпишя, хукнах надолу по стълбата и какви ли не картинки ми се замяркаха – я е видяла хлебарка, я някой бандюга се е намърдал вкъщи, я кучето е налапало нещо отровно... Оказа се някаква сплитка от две черни ленти въргаляща се по земята близо до прозорец. „И-и“ – проточих и тръгнах да я изхвърля. „Не я пипай, не я пипай, омгьосана е“. Уффф... е какво да я правя. „Изхвърли я с метлата навънка, ама чак надолу по улицата я закарай“. „Абе, жена, ти сериозно ли ги вярваш тия щутории?“. „Ай, бланкито (Ох, Белчо ще рече) – атакува ме буля на расова основа – ти представа нямаш каква сила имат тия работи“. Дрън-дрън. Дрън-дрън, ама май не се е съвсем кротнала сантерията. Въпреки бизнес-елементите си. Та така с афро-ритмиката. Като част от шоуто същото кабилдо представя и основните ориши (вуду-божествата). Има най-различни, облечени в най-различни цветове (ама всеки ориша със своя си), мярнах Елегуа – божественцето-беладжия, дето не ми дава да си подсвирквам вкъщи (жена ми му е направила някакво мини-светилище в ъгъла, колкото кучето да му яде традиционната курабия и колкото да не мога да си подсвирквам) „щото иначе Елегуа ще си отиде“, ами да си върви, аз не съм го канил „да ама той отваря пътищата“ (каквото и да значи това), Огун гледа страшно и размахва мачете, Йемая е в синьо защото отговаря за моретата и океаните, ама нещо не се спогаждат много с Огун. Щото Йемая крие Очун – шефката на реките и възневярната жена на Огун. Ама той пък е толкова страшен, че тя (Очун), за да се скрие и да не я пипне мъж ѝ, се превъплъщава ту в мъж, у в жена. Цветът ѝ е жълтото. А-а, ето защо едно време вярвахме, че в жълто се обличат онези... по-особените... с меките китки, това ли било (майтап, бе Уйли)? Накратко – объркана негърска работа. И ако не беше ритъмът – огнено-горещият африкански ритъм, това щеше и да си остане, объркана негърска работа. Още по-надолу, вече на самия площад, е Дворцът на Веласкес, може би най-старата сграда на Куба, Веласкес е първият губернатор на Острова, конкистадор и т.н. Дворецът си стои, ама от времето на Веласкес е останал само един грамаден пръстен кюп в приземието. В него се е претопявало златото. „А-а, ясно, златцето. То туй, аслъ, е важното“. Чакайте, не бързайте. Вярно, туй е важното, ама не е както го мислите. В Куба златото хич не е било много, а златоносна руда пък почти съвсем е нямало. Ама кюпът е важен, важен и пре-важен. Защото за да е законно златото, да има функцията си на пари задължително трябва да носи печата на губернатора. „А-а...“. А-а, я. Законът, законът е важното. По-важно от златото, по-важно от богатството. „Добре, де – ще кажете – защо ни ги разказваш тия работи? Хайде, за бембето, оришите, кабилдото и конгата поне беше интересно. Ама тука някакъв кюп, някакъв печат – скукотии. И какво общо има това с музиката?“. Може и да сте прави, знам ли, ама си имам една моя си теория и ще видите, че си има основанията. Кубинската музика (според мен) съсредоточава очарованието си в срещата на огнения, необуздан африкански ритъм и европейската идея (налагана с желязна испанска ръка и не в кадифена ръкавица) за хармония, ред, закон. Гарнирано с капчица природна песенност още от индианските времена. Мене и за туй ме е толкова яд на гадния регетон (кубинската чалга). Няма ни автентичния африкански ритъм, ни следа от европейската хармония, за природна песенност хич да не говорим, нагло хашлашко грачене. Ама имал успех. Че тя коя гадория не е успешна? Нашата чалга каква е? Ама, хайде стига гадости, не сме се събрали да си говорим гадости. Може и да изглежда парадоксално, ама кубинската музика става кубинска още преди кубинците да са кубинци. Ще поясня. Какво се случва през 1762ра година? С нас, българите? Ами ставаме българи. Как така? Ами с написването на „История славяно-болгарская“ от Паисий Хилендарски. Като си имаме история имаме си и дух и ето, българи сме. Така се случва и с Куба. Феликс Варела, Хосе Агустин Кабайеро и после племенникът му Хосе де ла Луз и Кабайеро започват мощна просветна кампания, с която огласяват тезата за Куба като самостоятелна, отделна култура, за кубинците като народ със свой си дух, свои ценности и история. Хосе Ередия пък реди патриотични поеми, ама не в смисъл „Колко е важно да сме част от Империята“, а точно оратното – „Куба, Родино моя“. И с това Просвещение, с тази Поезия кубинците разпалват такова национално самочувствие, че и до ден-днешен влага им държи (уф, хем бая влага, да знаете). Да, ама всичко това се случва в 19ти век. А още от 18ти вече се е родила кубинската музика. Именно като кубинска. През 1764та година (две години след Паисий) в Катедралата на Сантяго е назначен за капелмайстор един дребен, доста смугъл и бърнест хаванчанин на средна възраст – Естебан Салас. Човекът е трудолюбив, съвестен, знае си работата и архиепископът е много доволен от него. Капелата функционира като по часовник, сеньор Салас има диплома и за преподавател по философия, та взема часове в съседния на Катедралата Университет. Пише и музика, хубава църковна музика, ама това се разбира от самосебе си, това му е работата. Само дето не се разбира от самосебе си (а и въобще не се разбира в началото), че тази църковна, тържествена и достолепна музика, вече не е бароковата музика по френски, италиански, испански тертип, а си има нещо свое, нещо особено, нещо кубинско. Малко като нашите неравноделни тактове – седем осми при ръченицата, пет осми при Пайдушкото хоро, девет осми при Дайчевото, уж европейска музика, ама, връц, единият такт по-дълъг. Та и кубинската, още от Естебан Салас, върви си, върви си мелодията и хоп, изскочи някой синкоп, щурва се някоя ритмична фигура встрани от метронома. На, да ви кажа и до ден-днешен не можах да разбера как отмерват кубинците такта. Няма значени ще пляскат ли, с някоя лъжица ли ще потропват, много са добри да барабанят по някоя маса, пейка, шкаф, ама все барабанят по някакъв техен си начин и всички по един и същи начин. А аз, европейчо смотан, я карам по силното време и съм скууучен, неадекватен, хич не мога да ги налучкам извивките на пустия кубински ритъм. Чакайте да ви пусна една, да сменя малко темата. Веднъж на летището в Хавана се наложи да чакам едно петнадесет часа – самолетът нещооо..., полетът така малкооо... И се заприказвахме с една възрастна кубинка – за това-онова, за България, а как намирам живота в Куба... И споменах, че не мога да танцувам. Боже, как изохка тази жена, захапа ръката си, загледа ме с такова съжаление сякаш ѝ казах, че са ми отрязали двата крака. Та вкарал Капелмайсторът тия ритмически завъртулки в църковната музика, много не му обърнали внимание, а пък и той самият дали си е давал сметка, сигурно други работи са изглеждали важни тогава, философията, богословието, на преклонна възраст го ръкоположили за свещеник, после, като го повикал Бог при себе си, погребали тленните му останки в църквата „Санта Роза“ (на 300 метра от къщи) и въобще. Но в дългото бягане точно тия, уж неважни, завъртулки, тия синкопи и накъсването на прекомерно оразмерения европейски ритъм станали основата на най-чудното от всички чудеса на Куба. Прелестната музика. За Естебан Салас – ясно, смугъл, бърнест, носил си е африканската кръв човекът. И като я съединил с европейската култура (а той бил наистина образован и много начетен човек, не е напразна лиценциатурата по философия), ей ти я кубинската музика. Ама с Ернесто Лекуона съвсем не е така. Лекуона е бял, та бял. В Куба има какви ли не нюанси на черно – от светъл шоколад та до патладжан-електрик. Така е и с бялото. Гайегото (галициеца) е бял, рус, широкоплещест и набит. Обаче бялото му е бая позамазано от слънцето и прахоляците по пътищата на ветровитата Галиция. Ама има и друго – германско, английско, че чак норвежко бяло. От снимките на Лекуона ме гледа един австриец, класически австриец на различни възрасти, но все със същото класическо излъчване на културен, образован, възпитан европеец.

Ернесто е дванадесетото дете в семейството. Бре, мама му стара, раждат тия кубинци, не си играят. Населението на Куба сега е почти дванадесет милиона. А знаете ли колко са били при преброяването след обявяването на независимостта (1898 година)? Няма и два милиона. „Е, те негрите...“ – ще кажете. Ама не е съвсем така. С огромна почуда прочетох, че Томас Ромай и Чакон (един от най-големите учени на Куба) е ОСЕМНАДЕСЕТОТО дете. Във фамилията Чакон – май най-известните и влиятелни аристократи на Куба. На и Ернесто – дванадесетото дете на семейство, което е дошло от Канарските острови. Баща му е журналист, директор на един от хаванските вестници. Ражда се Ернесто, майка му, самата тя с деликатно здраве (какво няма, дванадесет раждания, представяте ли си) го извежда пред къщи – да го лъхне морския вятър, да го близне хаванското слънце (хаванското казвам, в Сантяго слънцето така жари, че на децата е забранено да излизат от къщи) и ето я, задава се една стара негърка. Угарка от пура, тюрбан, разноцветни парцалчета, джуболи нещо неразбираемо, абе, негърка-магьосница, прорицателка и т.н. И щом вижда детето спира като от гръм ударена и на съвсем ясен испански заявява „Това тука е гений. Ще видите.“ Е, толкова му е връзката на Ернесто Лекуона с афро-то. От там-нататък го поема сестра му, Ернестина, вече известна пианистка. Негърката явно не е сбъркала, Ернесто е много талантлив, веднага прави впечатление на най-известните музиколози в Хавана, надпреварват се да го имат за ученик големи имена – кубинци и чужденци. Момчето е старателно, систематично, просто идеалния ученик, но... Семейството е сполетяно от нещастие – внезапно умира бащата и към мъката от претърпяната загуба започват да се наслагват все по-тежки материални проблеми. Ернесто е едва на дванадесет години, но както е сериозен и отговорен веднага се захваща да помага на майка си. Действието се развива по времето на немите филми и в кубинските кина задължително има жива музика, как така кубинци без музика. И Лекуона се наема да свири в един киносалон и даже да го играе диригент на оркестъра (на 12 години, представяте ли си?). Плащат му много добре, три песоса на ден (един гостилничарски обяд е 10 сентавоса), но учителят му е сериозно разтревожен, според него момчето пилее таланта си за глупости. Говори с майка му и тя, въпреки финансовите проблеми, склонява Ернесто да напусне работата си. Той, като добър син, се подчинява и до края на живота си не забравя тази тежка майчина жертва. Лично аз мисля, че времето, прекарано като кино-музикант никак не му е загубено. Този пасаж през салоните на нямото кино споделят и други големи звезди на кубинската музика – Исолина Карийо, негърката-музикален феномен, Алехандро Катурла, за който след малко ще ви разкажа и по мое скромно мнение той за всички тях е важен, за всеки по различен начин. По него време Лекуона вече и композира и срещата му с най-обикновена, простосмъртна публика в киносалоните дава тласъка необходим за един класически музикант да потърси темите на хармонично-ритмичните си въплъщения в традициите и вкусовете на хората си, на родината си. Защото беличкият австрийчо, старателно вчесаното, възпитано и образовано момче започва да прави нещо немислимо – във формите на класическата музика налива огненото афро-кубинско съдържание. Композира всякаква музика – зарзуелата „Мария ла О“ (да, да има такова име, един бейзболист в Сантяго се казва ла О) е кубински вариант на опера (ще ви разкажа по-нататък), също както „Кафетал“ и „Китайката Роза“. Пише сюити, валсове, пиеси за пиано. Не се прави на великия композитор, който се гнуси от пряк досег с публиката, участва в концерти, дава името си на група за популярни изпълнения и честичко открива концертите им със свои изпълнения. Сериозно е присъствието му и във филмовата музика, пише музика и участва в озвучаване на известни във времето си филми. Изобщо работа, работа и работа, над 600 музикални творби. И всичкото това с прелестната испанска хармония, пламенните афро-кубински ритми и (да не забравяме) природната индианска песенност. Разбира се успехът го следва по петите, музиката му става достояние на публиката в Париж, Барселона, Ню Йорк, Лондон, но Лекуона е кубинец и музиката му е кубинска. Ама, моля ви се, това не е клише. Малко търпение и ще чуете. Идва революцията, народът (елем кубинския народ) е вдъхновен, ентусиазиран, Лекуона също. В края на май 1959 дава три силни, вдъхновени концерта, но това ще се окажат последните му срещи с кубинската публика. Някой сварва да наклевети Лекуона пред новите власти, че видите ли, бил попипвал в касата на Дружеството на Авторите и още по-лощо – че е симпатизант на режима на Батиста. Следствието установява, че и двете обвинения са неоснователни, но Лекуона е отвратен, потърсен и скоро напуска Куба. Завинаги. И с това музикалното му вдъхновение секва. Завинаги. Авторът на 600 музикални творби никога повече не написва нито една нота. Нито веднъж не свири пред публика. Нищо, нищо. Няма я Куба, няма нищо. Скоро и животът му секва. Някакво белодробно усложнение, нещо си там... Ама мисля, че просто е секнало желанието му за живот. Без Куба няма музика, без музика няма живот. Това е. И за финал – всички знаем прочутата „Рапсодия в синьо“ на Гершуин. Лекуона я интерпретира в присъствието на самия Гершуин. И написва една великолепна „Рапсодия в черно“. Чудната „Малагеня“ (любимата песен на баща ми) също е негова и град Малага го обявява за почетен гражданин и му подарява една импозантна къща. Хубаво, ама Куба, та Куба... И ето че докарахме до Катурла. Алехандро Гарсия Катурла. Ако някога Никита Михалков реши да направи филм за него аз знам кой ще е изпълнителя на главната рола - Меншиков (оня от „Сибирския бръснар“). Същият тънък момчешки профил, същите изразителни кафяви очи, същата заразителна усмивка. В много отношения Катурла прилича и на Ернесто Лекуона. И той е от добро семейство, от рано се среща с негърските магии, съвсееем-съвсем младичък започва да свири и той по кината. Ама като в оня виц, дето Хюстън бил също като Хасково..., само че много по-различен, приликите на Катурла са... е, много различни. От къде да започнем? Хайде, от киното. И той като Лекуона свири по кината защото му трябват пари. И той с тези пари съвсем отговорно, съвсем по европейски (нали помните ролята на мургавия криойо в семейството, разправях ви я в разказката за Серафина) изпълнява един дълг. Само че Лекуона синовен, а Катурла бащин. „Чакай, чакай, нещо се губи, нали каза, че засвирил по кината съвсем-съвсем младичък, как така „бащин“? А, на тука е заровена умрялата мишка, я. С тоя тънък профил, с тия дълбоки очи Катурланчо явно от рано е попаднал в перископа на някои негърки, грабнали го, показали му туй-онуй и ей ти го съвсем без време – татко. 

Сега, да не бъркаме времената. Само за ориентация ще кажа, че „Бащата на Отечеството“, Карлос Мануел де Цеспедес във вече революционното си време, в съвсем зряла, даже леко попрезряла възраст се оженва за едно момиче на 12 (ДВАНАДЕСЕТ) години. Съседката Айсмара е на 45, дъщеря ѝ – на 30. Та кубинското рано-късно е доста различно от нашето, да знаете. Та замятали го Катурланчо лукумитата (магьосниците-негърки. И той и Лекуона имат творби с „Лукуми“ в заглавието), подушил той миризмата на канела, мускат и пимиента дулце от цъфналите им като „Мар Пасифико“ устни, усетил коприната на негърската кожа, жегата на негърските бедра, а стане ли тая, отиде, та се не видя, не го търси повече, негърки, та негърки. 


Ние туй си го знаем (само негрите не го разбират, мрат си негроните за беличко, като кажат „бланкииита“, тръстиков мед им капе по дебелите джуки, толкоз им разбират кратуните), ама Алехандрито много от рано го научил. И тъй си му останало името в родния Ремедиос. Четох едни спомени от негов съвременник „а-а, Алехандрито, хубавото бяло момче, дето живееше с негърка“. С добавка от автора „поизтрила се е паметта на съвременника, Катурла живееше с две негърки, едновременно и имаха пет деца, кое от коя, е, не е важно“. Ама те са други, тия деца, семейни, така някак, законни. Защото на 34 Катурла има вече единадесет. ЕДИНАДЕСЕТ. Пустите негърки. С тия стройни фигури, тия походки – не върви, а сякаш танцува, глезени, колена, китки, дъъълги, фини пръсти – работа с длето скулптирана, не с на бай Негър оная работа, с тия огън-очи, на разтопена смола приличат и аха-аха да се разлетят искри... Ами че... разбирам го Алехандрито. То туй лесно се разбира, кой не е бил той не знае. Ама от там-нататък започва голямата работа. Музиката. Талантът му е огромен, страстта му – динамит и както се е засилил, от бембе на бембе, нощ след нощ по кабилдота-та, почва да прави музика красива и пареща като най-красивата, най-горещата от сънуваните му негърки. Ама не е само това, Катурла е и с европейска натура, отговорен (видяхме вече какъв съвестен татко е), систематичен, работлив, не лежи на единия талант само, стига до Консерваторията в Хавана и успоредно с музикалната си образованост докарва и до диплома по... право. От Университета на Хавана. А, сега де, туй пък какво е? Нерде Шам, нерде Багдад? А-а, аз като разправям за двете начала – африкански ритъм и европейска хармония, ме гледате така малко, с подозрение. „Тоя си пробутва недопечените теории“ си викате. Ама ей го, негърки, бембета, конги, лукуми, и все пка си носи Алехандрито и страстта към хармония, логика, рационалност. Каква по-действена, по-актуална логика от законите, а? А-а, не е толкова различна правната материя от музиката. И в двете трябва да има и логика и живот. Музикантът Катурла стига чак до Париж, там е една от най-прочутите музикални педагожки – Надя Буланже (луда за връзване и тя, уроците му са в 6 сутринта), която е горда да го приеме за ученик. Сега, какво е пощипвал из френската столица нашият не знам, няма как да знам. Може и нищо, няма много да се учудя, може и той като Лекуона да е „щом не е кубинско, нищо не е“. Много не вярвам, бая са го хапели гащите наш Алекс, та... Виж, шетал се е по разни ресторанти, опитвал френски деликатеси – желирани змиорки, глигански филета, морски таралежи, оромни количества ориз с къри, туй се знае, ама накрая, накрая нашият бонвиван се оказва... съдия. Не че се е отказал от музиката, това няма как да стане, все едно да се откаже от негърките, композира, свири, ръководи оркестър, но работата му е съдия. И хем какъв съдия. Вижте, да ви кажа честно, не му завиждам толкоз за негърките, за таланта да не говорим, тя тая работа е от Бога и няма какво да се завижда. Ама за куража като съдия – и аз бих искал да съм така куражлия, но дето вика Уудхаус май съм „от заешкия тип“. Щото където отиде съдия Катурла все с опасните дела се хваща, все на големите батковци сечено прави. Заради правдата, за да има справедливост и честност. Заради пустата хармония и логика. Е и заради заплатата, де. С тия две жени, пет законни (в някакъв смисъл) деца и още толкова „странични“ (малко или повече) пари си трябват. Ама всички знаем от къде идват големите съдийски пари, нали? И колко му е да позатвориш очи и да намажеш филията. Ама не и Катурла. Не и не. В Палма Сориано (на 70-80 километра от Сантяго) нашият се хванал на контра с хазарта. Сам срещу всички. Те кубинците са луди за хазарт, местната мафия си го обгрижва този бизнес, ох и още как. Катурла на контра с всички. И една нощ го причакали, загърмели го, как се отървал един Господ знае. Добре, че го преместили в Ремедиос, види се имало свестни хора в кубинското правораздаване. А може и заради музиката да е, Куба е това, музиката е най-важното нещо. Ама шило в торба не стои, Катурла и там се заял с баровците. Пращали му писма, „главата ти на барут мирише“ (нещо като кубинския вариант на сицилианската риба), плашкали го, зверили му се. А Катурла твърд, непробиваем. И го очушкали. Не сварил да направи дванадесетото дете. Макар, мисля, ще да го е започнал. Щото като скептичен българин обичам да чета между редовете и ето какво изчовърках от междуредията в разказа за убийството му. Значи един от надзирателите в местния кауш нещо шамаросал жена си, тя решила да се оплаче в съда и с делото се заел Катурла. Дотук – нормално. Ама ненормалното е, че тези дела съвсем не били в ресора на длъжността, която изпълнявал. Имало си съдия специално за тях и това не бил Катурла. Това едно. Второ – станало, каквото станало, причакал го тъмничаря, отгърмял го (при това на съвсем публично място), хукнал да бяга, че го подгонили гражданите (какво ще кажете, а, ние щяхме ли да подгоним въоръжен убиец, голяма работа са кубинците, ей), влетял в участъка, при своите и се развикал „Убих Катурла, убих го“. И един негов колега, по прякор Дребосъка (в широкоспектърната генетика на кубинците има всичко – ще ви разкажа за гигантите Гилермон Монкада и Ня‘ Амалия, ама има и невероятно спечени дребосъци) възкликнал „Крайно време беше“. Що, бе, що да е крайно? Какво толкова се е трупало? И ако ще е поръчково така левашки, така публично ли ще стане убийството? Хм, хм, не знам нищо със сигурност, нищо не мога да докажа, ама хм, хм. Вярно, жената не била негърка, тригеня (смугла, с не-негърски черти) била, ама хм, хм. Та ето го другия велик, а бих допълнил и великолепен създател на чудесната, удивителната кубинска музика. С прекрасни работи, композирани все при разни шантави условия – „Бембе“ е правено наизуст, без да има достъп до пиано, „Ямба – О“ и „Първа кубинска сюита“  написва точно по времето когато кандидатства за магистратска длъжност, в „Песента на кафеталите“ пък предсказва собствената си смърт. Е, гений, така е, колко са гениите-дълголетници? Когато след смъртта му големите музиколози се захващат да опишат и съхранят наследството му (музикалното) се събират проекти, наброски, записани импровизации за творби СЕДЕМ пъти повече от публикуваното преживе. И една от дъщерите му става голяма певица. Голяма, много голяма работа са и Лекуона и Катурла, много им е задължена и кубинската, а с нея и световната музика. Но къде-къде по-слушани са парчетата на Трио Матаморос. 

Заслугата, разбира се, си е тяхна, но голяма доза принадлежи и на една техническа джаджа. Витролата (или това, което в по-ново време се нарича джук-бокс). Онази машина с плочи, дето пускаш монетка в процепа и избираш парчето, което искаш да чуеш. Машината изтегля поръчаната плоча и засвирва. Просто, ефикасно и демократично. Супер демократично, пазарът в действие. Интересна е съдбата на витролата в Куба. Нека да ви разкажа. Първо – витрола-витрола, ама в Куба се е наричала ВиКтрола. Бря. И откъде дойде туй К по средата? Ами пак от страстта кубинска по звуците. Първите машини, които пристигат от Щатите (от Щатите, ми от Хаити ли да дойдат) са „Виктор Толкинг Машийнс“ и като ще е Виктор, машините ще са ВиКтрола, какво други да бъдат. Е, тези Виктроли дават истинския тласък на кубинската трова. Цяло поколение музиканти за година-две се изкатерват по върховете на популярността и успеха. Щото тези, от концертните зали, са си голяма работа, ама народът иска неща по-жизнени, по-така, от всекидневието, неговото си всекидневие. А виктролата се оказва точно този Глас народен, глас Божи. Всеки собственик на бар, ресторант, сладкарница, че и магазин бърза да се обзаведе с модерната машина. Зер, иначе ще му избяга клиентелата. А ще купи плочи съобразно вкуса на клиентите си. И ето че НВ Пазарът издига нов господар в света на музиката – народа, обикновените всекидневни хора. Ама нека да ви разкажа за Матаморосите и ще видите. Значи годината е 1928ма, един доста заможен търговец-сантиягеро се прибира с колата си от някъде. Пред един магазин за виктрола-плочи вижда стълпотворение. Самият той е любител на новата музикална играчка и нарежда на шофьора си да слезе и да му купи от плочите, за които е блъсканицата. Заповедта е изпълнена, шофьорът носи купената плоча, барото я разглежда и с известна почуда проточва „Абе, Мигел, той тоз трябва да ти е роднина. И той се казва Матаморос, че и Мигел на всичкото отгоре“. „Не, не, това съм аз“. Рано-рано на другия ден Мигел е на работа, само че работодателят вежливо, в писмен вид, го уведомява, че не може да ползва като шофьор човек с такъв талант и такава вече слава. Триото, всъщност, възниква три години преди това, в квартала Лос Ойос. В този квартал на Сантяго няма Лекуони, няма Катурли. Всичкото е цветно – от матово, през светъл шоколад, та до патладжан-електрик. Луксозни учители, музикални педагози, да не говорим за консерватории са немислими в това най-негърско барио. Каквото си имаш от Бога, това е. Свири, пей, дрънкай с маракаси, тропай по тамбори, ама гледай да имаш занаят, че иначе или гладен или пандиз-палас. Или и двете. Тримата се намерили ей така, на улицата, а за първи път се „представили пред публика“ на рождения ден на Мигел. Харесвало им да пеят заедно, весело било, а тук-там и по някоя парица взела да пада. Наемали ги да пеят на някое джамбуре, на някоя сватба, ама най-вече да правят серенади. Те, кубинците, нали са много любовни (най-големият им празник не е нито Коледа, нито Нова година, най-големият е Свети Валентин, дето го измислиха холандците, че да си продават лалетата в мъртвия сезон) са много по цветята, направо невероятно е колко много цветарски будки и сергии има из Сантяго във време, дето пари за домати няма и то защо – заради любовта, бе градски, заради любовта. А в тях години, в тях нрави още по-засукан, по-луксозен и баровски (а кубинците мрат за лукс и баровство) начин да си поднесеш сърцето на любимата (или поне проекто-любимата) е серенадата. И нашите свирят, пеят, извиват трели, та белким... дето викат белгийците... Така се родило и едно от най-знаковите парчета на групата – „Сон де ла лома“ (От баира са). Знам го парчето, харесвам го, ама какво точно казва така и не можах да схвана докато из онзи ден не прочетох историята, дето я разказва Чиро Бианчи. Значи наели се нашите, ще правят серенада, ергенашът приготвен, навчесан, парфюмиран, групата готова, тръгват и... като гръмва една буря, изсипва се страховит тропически дъжд и докато туй-онуй, момичето вече го няма на балкона. Бре. Ама няма отказване. Свирят нашите, пеят, гъне влажен поглед ергенашът, ама не излиза и не излиза пустата новия (гаджето, ще рече). Наизлезли наоколо хората, зер музика без пари и едно момиче попитало „Мамо, ами виж колко хубаво пеят. От къде ли са? Сигурно от Хавана (е, всичко хубаво идва от Хавана, затова така мисли момичето). Или от Сантяго (Лос Ойос не ще да е било баш Сантяго, по-скоро като Столипиново на Сантяго)? А майката отговаря „От баира са“. Пояснявам – Сантяго е бая баирчесто, малко ала Велико Търново, ама най-дългия, най-чепатия баир е именно от Лос Ойос нагоре. Наши са си, демек, тукашни. И това е цялата песен. Ама е хубава, ама е кръшна, ама е кубинска. А по него време американските компании вече били надушили бизнеса с виктролите и агентите им щъкали из Куба да търсят музиканти, дето ще направят плочите им „топъл хляб“. Така попаднали на Нико Мембиела, Орландо Контрерас, Хосе Техедор, Бланка Роза Хил (много са готини всичките, наистина, слушал съм ги), така записали и парчета на Матаморосите. Така Мигел си загубил работата, ама скоро станал много известен (първата им плоча продала 62 000 бройки за три месеца, нечуван дотогава успех) и с групата си направил цяла купчина наистина безсмъртни парчета, знакови и до ден днешен за кубинската музика. Има, има в Сантяго паметник на Мигел Матаморос (групата свири за последно на 10 май 1960та, а Мигел Матаморос почива на 15ти април 1971ва). На същата улица, където е църквата „Санта Роза“, дето е погребан Естебан Салас. Ама истинският му паметник го видях (по-скоро чух) в оня, готиния филм за финансовата криза 2008ма „The Big Short”. Докато се щураха из Маями юпитата-финансисти, че да видят има ли балон с недвижимостите, музиката, която маркира града и щата беше едно болеро на Трио Матаморос – “Aunque tu” (не знам как да го преведа). Ох, колко още има да ви разказвам – и за индианската песенност, за музикалните стилове в тровата, за дансона и за зарзуелата на живо, какво се случва по-нататък с виктролата, за квартала Тиволи, където живее един от триото и още хиляда работи. Ама май бая дълга стана тази ми разказка, та хайде друг път. Все ще мога да ги вмъкна някъде тези „парчетии“. Обещавам.

Георги Тодоров

Освобождението на българо-руските отношения Статията е отпечатана за първи път в месечното издание „Култура”, брой 9, 6 март 1998 г.

Каквото и да се говори за някои други страници в руската история, с освобождаването на милиони поробени народи от жестокото и унизително робство Русия ще направи на човечеството една от най-блестящите услуги, които историята познава...
Уилиам Гладстон (1877 г.)

Според моето най-дълбоко и пълно вътрешно убеждение Русия няма да има и никога не е имала такива ненавистници, завистници, клеветници и дори явни врагове, каквито ще бъдат всички тия славянски племена веднага, щом Русия ги освободи... Може би цяло столетие, ако не и повече, те непрестанно ще треперят за своята свобода и ще се
страхуват от властолюбието на Русия; ще се умилкват на европейските
 държави, ще клеветят Русия, ще бълват хули и клевети против нея.
Фьодор Достоевски (1877 г.)

Две нещастни идеи неотстъпно са мъчили и притегляли всички наши владетели подред: да помагат-спасяват християните от Закавказието и да помагат-спасяват православните на Балканите...непрестанните войни за балканските християни бяха престъпление против руския народ.
Александър Солженицин (1994 г.)

Време е България да освободи от руския комплекс своите политици, т. е. от неспособността им да постигат едновременно и пълноценни отношения с Русия, и да запазят независимостта на държавата ни.
Ниският държавник избира: или добри отношения, или независимост. Пример за едното е Живков, за другото Стамболов. Високият държавник постига и двете въз основа на зряло историческо съзнание, свободно от користоумие.
Користоумието е уклон в историческото мислене: склонността да се обяснява всичко у историотворните личности и събития с егоизма и користта. Т. е. със стремежа да вземеш, а не да дадеш. Такъв подход е привидно правомерен за обясняването на множество личности и събития. Но той се занимава само с долницата на историята, като изпуска предвид нейната горница. Съвременният историк е професионален атеист-циник. Той не вярва, че историята има нещо общо с отвъдното, Бог и Сатаната. А че тя се занимава само с отсамното. Той предпоставя, че единствените истински мотиви са лошите мотиви. Че добродетелта в историята е добре маскиран порок. Че колкото повече задълбаваме в личността и събитието, толкова повече стигаме до злото (користта, егоизма и пр.), т. е. до истината. Че нравствеността е само повърхностен компромис между глъбинните безнравствености. Че добродетелта в историята е фалшиво примирие между армиите на злото - поради взаимно изчерпване на ресурсите.
Но историята няма само долница. Тя има и горница, която не само че съществува, но и сътворява цялото, дава му смисъл, прави го възможно. Добродетелта наистина, наистина съществува. Вдъхновението, Безкористността. Даването. Именно те са истинското, вечното, същността. "И ний сме дали нещо на света", казва поетът, усещайки, че само това - даването - има истинска стойност.
В летописа на българо-руските отношения има два дълги периода на такова добродетелно даване. Първият започва със Златния български IX век и стига до XIV век: България дава на зараждащата се Русия християнското слово - чрез делото на Светите Кирил, Борис, Методий, Климент, Наум, Евтимий и пр. Това е дело основополагащо, неизмеримо, незаплатимо и истински славно. То завършва с ключово събитие: падането на България под турско иго. Последната голяма личност и символ на това дело е съученикът на Св. патриарх Евтимий, търновецът Св. Киприян Цамблак, който заминава за Русия и става впоследствие митрополит Киевски и Московски и на цяла Русия.
От това време започва великото дело в обратна посока - от Русия към България. И неговата същност пак е духовна и пак е спасителна - и в основата на всичко пак е Словото, което поддържа българския дух през вековете на игото. Това дело също продължава няколко века и закономерно завършва с ключово събитие: Освобождението на България на 3 март 1878 г.
Именно това Освобождение е последното голямо деяние между България и Русия, което е в горницата на историята - отвъд користта, егоизма и материализма. То е акт на историческо вдъхновение не само от страна на императора Александър II, но и на интелигенцията и целия
руски народ. Носител на това вдъхновение е и Достоевски, който пише:
"Интересите на Русия са в случай на необходимост тя да забрави всякакви свои интереси, да се самопожертва, но само и само да не измени на справедливостта."
И тъй, от IX до XIX век - от Златния век до Освобождението - историческата горница е определящото в отношенията между България и Русия. Разбира се, долницата през цялото това време е продължавала да съществува и действа - но във второстепенна роля.
Бедата е, че от Освобождението до днес - ето вече 120 години - ролите се смениха. Добродетелта и вдъхновението минаха на заден план, а напред излезе и се възцари ниският егоизъм, късогледата корист. Лицето на днешните отношения между двете страни е гузно, грозно, нечисто и глупаво. От което губят всички - и българи, и руси - при това и на високото, и на ниското равнище. Дори на ниското равнище - политическото, икономическото - България губи много. Поради малката си собствена тежест тя не може да има силна Западна политика, без да има силна Източна политика. И обратно.
Ала българската Източна политика има две главни посоки: северо-източна (с център Русия) и юго-източна - ислямският свят. Ние никога не сме имали умствен потенциал за далновидна и дългосрочна политика спрямо ислямските страни. Това е гросмайсторска задача, засеганепосилна за българските политици и интелектуалци, повечето от които дори не знаят, че съществува. Другояче стоят нещата с Русия. Тук задачата е очевидна, взаимнитеинтереси също. Проблемът е психологически - от една страна призракът на комунизма, от друга - комплексът за признателност-или-свобода.
Призракът на комунизма може да бъде изгонен просто. Като всеки обяви своята пълна амнистия върху съветския период на българо-руските отношения. Така ще възстановим презумпцията за невинност относно тези отношения. Съветските неща вече наистина трябва да напуснат сънищата и страстите и да станат предмет на науката история.
Комплексът за признателност-или-свобода е още по-лесен за изживяване, защото е основан на недоразумение. Само една свободна и независима България доказва, че е имало истинско Освобождение.Така че всякакви опити на Русия да ограничава тази свобода биха обезсмислили подвига и жертвите на Освобождението, този истински връх в новата руска история.
Съответно България не може да се откаже от своята истинска независимост спрямо Русия в следосвобожденския период (колкото и тази независимост, стигаща до русофобия и присъединяване към антируски военни блокове, да беше съчетана с пагубно лоши отношения). Значи Освобождение наистина е имало и признателността за него е въпрос на чест за българите. Време е да дораснем до ясното съзнание, че Освобождението на България е било Освобождението на България. Едно високо достояние не само на руската и българската, но и на световната история. Което не бива да принизяваме, като му прехвърляме текущите си провали и комплекси.
Достоевски също е предсказал, че ще ни трябва "цяло столетие, ако не и повече", за да преодолеем комплекса на малодържавието. Но ето - срокът мина. Времето на зрелостта дойде.120-годишнината от Освобождението и предстоящото държавно посещение на президента Стоянов в Русия създават най-добрите условия за освобождаване на българо-руските отношения. От бремето на историческите комплекси, търгашеството, посредствеността, полузаконността. Време е България да престане да се държи като хитър приспособенец и да си припомни обноските на благородник в световната политика. Днешна Русия е един паднал гигант. Средносрочните интереси гласят, че утре този гигант ще стане и е добре отсега да си в добри отношения с него. Но аз нямам предвид това. Имам предвид историческата "горница" - благородството, почтеността. Тъкмо в тези години България не може по плебейски начин да обръща гръб на падналия. Напротив - добродетелта я тласка да се опита да му помогне. Благородството задължава. Искам да видя образа и символа на това благородство. Не направен от нашите деди и тук, в България (такива паметници има достатъчно), а направен от нас, и то там - в Русия, в столицата на Романови.

През тази година - на 29 април - се навършват 180 години от раждането на Царя Освободител, човекът, който в решаващия исторически миг прояви водачество, пое цялата отговорност и поведе Русия към един отвъдкористен подвиг. Днешният български национален празник - 3 март (19 февруари стар стил) - е звездният ден лично за Александър II. На тази дата в 1855 г. става неговото коронясване, в 1861 г. освобождаването на крепостните селяни в Русия и накрая, в 1878 г. - Освобождението на България. Съдбата на Александър така ясно се свързва с България ("и себе дори", както вярно казва Вазов), че след триумфа в Сан Стефано разочарованието от Берлинския конгрес води до две покушения срещу царя (1879 и 1881 г. - второто смъртоносно).
"Подронени бяха военните и финансовите сили на Русия, угнетено беше общественото настроение - и именно оттук започна и набра скорост ерата на революционността и терора, която скоро доведе до убийството на Александър II." (Солженицин). Царят Освободител е последната жертва на войната за българското Освобождение.
Вече виждам образа на "Българския паметник" в Санкт-Петербург, видимия и осезаем знак за българската признателност и благородство. Виждам как ще бъде направен и къде ще се намира - в близост до храма "Св. Възнесение", наречен от народа "Спас на крови", защото е изграден върху самото лобно място, където е изтекла кръвта на смъртно ранения цар.

Виждам как българският президент участва в тържественото освещаване на това място в юбилейната година - и полага символичния пръв камък за изграждането на паметника.
Виждам дори надписа, който ще стои върху бъдещия паметник: "На Царя Освободител признателност от свободна България". 

Препечатка от Блога на Владимир Зротев www.thephilosophyofwar.com

В България нищо ново! Всеки се занимава с това, което най много не разбира. В „24 часа“ /21.07.2022 г./ бе публикуван материал на Вени Марковски от гр. Скопие, Югославия, в който се отправя призив: „България може, но и трябва да се извини на Македония“. Авторът на този бомбастичен материал е юрист по образование и системен интернет оператор по препитание. Да се чуди човек къде се навира, но явно дремещият в него югославски рефлекс неподозирано и за самия него сработва /виж публикацията в сайта thephilosophyofwar.com от 10.01.2022 г., „За хвалбата“/ . Банална истина е, че главната вина за третата национална катастрофа се носи от цар Борис III, самопровъзгласил се за „Обединител“ и неговият верен министър-председател професор Богдан Филов. A propos: Считам, че понастоящем в страната ни има прекалено много професори и генерали. А това е твърде опасно! Но да се твърди, че „царското управление организира и осъществява депортацията на 11 343 души в Тракия, Македония и Пиротско е меко казано неоснователно. Нито от историческа позиция – нещо, от което В. Марковски явно не разбира, макар и да е син и внук на видни българо-македонски писатели. Нито от правна гледна точка – нещо, в което В. Марковски би следвало, малко от малко да се ориентира. Вени Марковски твърди, че „фактите са известни…“ и най-важното – са „изследвани задълбочено от специалистите“. Свидетели сме на преднамерен подход, при който се вменява вина и декларативно се правят определени изводи, което е показател, че работата не е съвсем чиста. От обективна гледна точка следва да се зададат следните въпроси, които произтичат от публикацията на В. Марковски:


 Първо, кой „организира“ /например чия е заповедта и под чия диктовка са съставяни списъците/ и по чие политическо решение се „извършва депортацията на мирното население“? Българската или немската администрация, която е главният разпоредител в окупираните през пролетта на 1941 г. от Германия територии. Несъмнено България няма нито потенциала, нито политико-идеологическата воля и най-вече интерес от такъв тип самостоятелни действия. Вярно е, че българските окупационни власти са съдействали за осъществяването на този процес. Но чисто логистически, което произтича от: 1/ от сателитната им роля в Тристранния пакт и 2/ с цел да се избегне по-голяма историческа вина при евентуален натиск за българско участие на Източния фронт. Доколкото се отнася до използването на вагони с надпис БДЖ, може да се приеме като ход от страна на Кобургската лисица да изклинчи някоя и друга марка от германците. Но както е известно немците не ядат доматите с коловете и като цяло си остават длъжници на България, защото в крайна сметка така и не се разплащат за огромните количества селскостопанска продукция и изделия на преработващата промишленост, отправяни на Източния фронт. Та камо ли да са платили за вагоните, с които са депортирани евреите. Германците, увенчани с крупни военни победи, в типичен великодържавнически стил имат голям ищах да получават, но не и да дават. Под достойнството им е да се занимават с дреболии. Такава е диалектиката и алгоритъмът на действащите по това време междусъюзнически отношения. Впрочем въпросът с вагоните, на които талкова много се уповава Вени Марковски, и присъствието в хрониките на български униформени лица по време на депортацията може да се проследи в ДА Архиви. Надявам се, ако не са надлежно „прочистени“ от екзалтирани старателни изследователи. Второ, имала ли е възможност България да провежда самостоятелна политика на територии, които в официален план са окупирани от Германия, и дали тя носи основните политико-административни функции? Съдете сами! Пълното наименование на тази система е: „Българска окупационна зона в Германската административна област Македония“. Категорично България не е имала такава възможност! През април 1941 г. „какъв избор е имала страната при стратегическото разгръщане на световните сили? На дунавската й граница е надвиснала 100-хилядна немска армия. Въпросът е как тази армия ще премине през България по пътя си към Гърция – като съюзник или като окупатор? /Втората световна война 70 г. по-късно. УИ „К. Охридски“ 2018. с. 79, или thephilosophyofwar.com Втората световна война – предпоставки и движещи сили, 10.072018/ Трето, историческите основания на претенцията за вината на България при депортацията на 11 343 души мирно население от Македония, Тракия и Пиротско са несъстоятелни, при условие, че главната роля в окупираните области играе Германия. Нещо, което не може да се каже за същинската част на страната, където е запазена определена самотоятелност и германците нямат думата. В крайна сметка имено това помага за спасяването на българските евреи. Какви са правните основания за предявяваната от В. Марковски претенция за извинение? Както историческите, така и правните му основания са без надеждна основа. Редно е да се изясни основният въпрос: Кой носи правната вина? Този, който издава заповедите, или този, който е поставен в положението на безволев изпълнител? И чак тогава да се изграждат правни основания. Освен това защо само от Македония трябва да се иска извинение? Не е ли редно да се иска извинение подред от всички, които по един или друг начин са си присвоили части от обозначените окупирани територии, от които са депортирани мирни еврейски жители? Това обаче може да бъде основателна претенция, само ако историко-юридическите основания бъдат надлежно обосновани. Четвърто, освен всички изброени по-горе противоречия, в които изпада В. Марковски, при него не е ясно как България все пак, успява да запази собствените си, над 40-хиляди евреи, въпреки огромния външен – от немска страна, но и вътрешен натиск? Защото има и такъв. И то немалък! Мусолини например, макар и с по-голяма тежест в Тристранния пакт, не успява да устои на хитлеристкия натиск и предава на Третия райх италианските евреи. Пето, с решението за преследване на македонските антифашисти по време на окупацията, Борис III „Обединител“, Богдан Филов и техните сподвижници носят главната вина за лошите настоящи отношения между България и РС Македония. Но въпреки всичките им прегрешения и исторически провали, на името на българския цар се кръщават булеварди, а професорът археолог се изкарва едва ли не мъченик. 

Владимир Зротев    01.02.2023

Георги Каприев

МН Спомням си един бургазлия, Иван Григоров, още по онова време вече възрастен човек, който на една конференция в края на 90-те в Бургас те попита: „Г-н Каприев, вие имате ли нещо общо с Теолог Каприев, който се заявяваше като грък?“.

 ГК Въпросът звучеше малко по-иначе и бе зададен именно от Григоров, водача на местните легионери. Историята стана след единствената ми публична лекция в моя роден град. Беше през 1999-а, на конференция, която организирахме Петър Димов и аз, в нея участваше и ти. 

МН Да, моето писание се казваше: „Ние, или въобразяване на общностната идентичност“. 

ГК Точно така. Темата беше проблемът за идентичността. След моя доклад, на който присъстваше майка ми (баща ми беше вече покойник), стана един достолепен старец, да пита: „Моят съученик Теолог Теолог Каприев твърдеше, че е грък, вие какъв сте?“. Пряко визираше баща ми, който наистина до последно държеше на това, даже в зеления му паспорт пишеше, че е грък. И ми е разказвал за някогашни ръкопашни срещи с легионерите. Тогава отговорих, че да, баща ми Теолог Каприев твърдеше така, ала при мен има сериозно развитие. Човекът се поуспокои, но като казах, че аз пък съм византиец, успокоението му приключи.  

МН Дай да „изтеглим“ тази нишка! Откъде идва тази гръцка кръв?  

ГК Аз гледам с голямо презрение на теорията за кръвта. Но ако за секунда само я погледнем сериозно, трябва да кажа, че съм 3/4 грък. Моят прадядо Григор, дядото на майка ми, е роден в Кападокия. Неговият род са караманлии, той се казва Караманлиев, приел е тази фамилия. Подгонени от османската власт някъде през последните десетилетия на ХIX век, те с брат му тръгват към европейската част на империята. Братът остава в Истанбул, отваря дюкян, задомява се. А моят прадядо продължава и идва в Бургас. Тогава Бургас е сравнително млад град. Първото официално споменаване е от самото начало на XVII век, но има свидетелства и от предния. Може да се твърди, че през XVI век вече трайно съществува град на мястото на сегашния. Странно място. Скала в дъното на залива, без собствени източници на питейна вода. Горчив по началото си. Градът се е сбирал като Клондайк, казва режисьорът Георги Дюлгеров, и изглежда, си е било точно така. Хора с неспокойни биографии, идващи неясно откъде и неизвестно накъде заминаващи, ако си тръгнат. Град, основан от авантюристи, без оглед на етнос и произход. Все пак в османския период най-много са били турците и гърците. Арменците, евреите, българите и всякаквите други са по-малко. След 1878-а, когато жителите са около 3000, Бургас, освен че изведнъж се превръща в пристанище на цяла държава, Източна Румелия, става и най-големият бежански център в българските земи. Оттогава започва масовото прииждане на българско население, което в следващите 20 – 30 години постепенно иззема властта в града. Като се погледне тогавашният печат на Бургаската община, вижда се: по средата е надписът на османски турски, после – Δημαρχείο Πύργου, и в най-външ- 12 ния кръг – „Бургаско кметство“. Гърците са идвали най-вече от околните градове: Несебър, Созопол и Анхиало, сегашното Поморие. Това са стари елински колонии и жителите им дори във времената на моето детство имаха особено самочувствие. Баба ми Еленка например, от поморийския род на Драгневите, наричаше повечето хора наоколо „селяни“, а за себе си казваше, че е от „град дързава“ (ж-то трудно ѝ се получаваше), и си позволяваше високомерие. Даже към баба Ставрула, другата ми баба, която беше несравнимо по-образована от нея, но не беше родена в града държава, а в Бургас. Полисното мислене обяснява много от социалното поведение на тези хора. Те са идвали в Бургас по неволя или снизхождайки, а не някак другояче и не мислят себе си като пришълци. Да не говорим, че за хората от морето „провинция“ е всичко, което отстои на над 30 километра от брега. Малко преди времето, когато пристига кападокийският ми прадядо Григор, моята прабаба Марица, неговата бъдеща съпруга, вече е успяла да се разведе с първия си мъж. Защото той ѝ казал: „Работата за нас тук става лоша, да си ходим в Гърция!“. А баба Марица произнася знаменателната фраза: Δεν μπορώ να ανφίσω την πατρίδα μου. – „Не мога да оставя отечеството си“. Но за нея отечеството не е България, нито даже Бургас, а нейната махала плюс евентуално съседната. През 1895-а се развеждат официално, съпругът изчезва за Гърция, а децата – две момчета – са присъдени на баба Марица. Година и нещо по-късно бившият ѝ мъж идва на търговски кораб нелегално в Бургас и отвлича децата. Те заживяват в Гърция. Баба ми Ставрула, дъщеря на баба Марица, знаеше за тези свои братя и даже си пишеха с единия. Впрочем по бащината си линия тя е братовчедка на Константинос Караманлис… 

МН Самият Караманлис, лидерът на „Нова демокрация“, министър-председател и президент на Гърция, по чието време страната става член на Европейския съюз?!?  

ГК Същият, той е малко по-млад от нея. 

МН Ти да видиш!  

ГК Тъй, тъй. Та седи си баба Марица разведена в Бургас, през това време дядо ми Караманлиев, вече доходил от Кападокия… 

МН Караманлиев или Караманлис?  

ГК Караманлиев. Защото това е в края на XIX и началото на ХХ век, когато местните гърци са принудени да приемат славянски фамилии. Другият ми прадядо по бащина линия също решил работата мързеливо – от Каприс станал Каприев. Някои се майтапили и си превеждали дословно имената. Имаме колега в Богословския факултет – Светослав Риболов, това „Риболов“ е буквален превод. Пристигнал дядо ти Григор, започнал да се пооглежда, вдигнал къща, тя още стои в Бургас, на улица „Шейново“. Предложил на баба Марица брак, взели се, сдобили се с три деца – момче и две момичета, едното от които е баба ми Ставрула, родена през 1902 година. А през 1906-а, когато са антигръцките погроми, дядо Григор рекъл да си ходят, но сега пък в Истанбул. Баба Марица излязла със същата фраза. Той обаче я послушал и така останали в Бургас. Баба Ставрула беше високообразована жена. Цял живот професионална бродирачка, тя беше изкарала пълния курс на френския пансион в Бургас, владееше писмено и говоримо три езика: гръцки, български, френски, говореше и турски. Носеше се елегантно, с достойнство, никак не обичаше фамилиарниченето, а най-малко от всичко търпеше да ѝ викат „другарко, другарке“. На една сравнително прецъфтяла за тогавашна мома възраст, 26 години, тя се жени за Васил Добрев. Той е роден на 1 януари 1900 година. На сватбената снимка и двамата са със снежнобели коси. През 1929-а, на 27 ноември, Васил Добрев, 20-те години се ражда майка ми, Зарафина, а след година и нещо вуйчо ми, Георги. Дядо ми Васил е от Сливен, ама от „Клуцохор“, от рода на Добри Чинтулов. Той бил търговски чиновник, изкупувал е зърно и дълги години живеят в село (сега град) Кермен, защото там се събирало жито, имало силози. Понеже бил висок човек, на село името на баба ми било Василца Дългата. Дядо ми Васил умира през 1961 година, на 6 февруари. Баба Ставрула почина през 1991 година, също на 6 февруари. Така от страната на майка ми имам една българо-гръцка линия. Другата линия, бащината, е удивително странна. Каприевският род е поморийски, сведения някъде от XVII век имаме за фамилията. Въртят се едни имена: Георги, Васил, Никола, Димитър… Моят прадядо Васил не знам как успява да позабогатее, и купува един кораб, а след него още шест. С тази скромна флотилия пиратства в Черно и Средиземно море. 


МН Пиратства!!  

ГК Пиратства, да. Като прехвърлил 40-те и му се видял вече тежък корсарският занаят, решил да се преквалифицира. Станал търговец. Със същата флотилия. Има легенда, не съм я проверявал, но е устойчива в семейството: че по някое време продал едната гемия на двама братя, както се казва – аджамии, които искали да въртят търговия. Излезли в морето и – канарата я знаеш в Бургаския залив – право върху нея! Корабът потънал, години след това, вече по комунистическо време, бил изваден, и това – пак казвам, по легендата – беше ресторант „Фрегатата“. 

МН Знаменитата „Фрегата“, този култов ресторант!  

ГК „Фрегатата“, която запалиха и изгориха преди години. Та Капитан Васил (Капитан му става нещо като малко име, цялото семейство говори за Капитана и неговия лош характер) бил изгонен от Поморие. Тогавашните поморийци хич не си падали по извънзаконни действия. Заради професията си той бил остракиран. Прогонен е и отива там, където обитават такива като него – хора на ръба на закона, често по външната страна на този ръб. Бушуващи души, които гледат много да не говорят за миналото и делата си. Капитан Васил отива там, където се събират утайките, а именно в град Пиргос – Бургас. Той е първият бургазлия от моя род по бащина линия. Действието се развива някъде през XIX век, дълбоко във втората половина. Явно се е чувствал добре в този град, защото „построява“ няколко къщи. Номерът му е следният: купи къща, настани жената, децата – шест броя, някои доживяха дълбока старост – и влиза в морето. По някое време баба Афродита, неговата благоверна, казва: „Абе, Василе, тука дюшемето се троши, черчеветата скърцат, нищо не е както трябва!“ – „А, добре!“ – отговаря, продава къщата и купува нова. И на всяка слага инициалите си – ВНК: Васил Николов Каприев. В моето детство имаше три-четири оцелели, последната я събориха сравнително наскоро, беше на улица „Страхил“. Този ми прадядо отишъл през 20-те и купил място в Констанца, където се изнася с жена си и един от синовете, Димитър. Само че през 1948-а румънските комунисти му хвърлят на Капитана един хубав бой, а той бил вече на възраст, и умира. Погребан е там някъде, в Констанца. Прабаба Афродита се връща да живее при моя дядо Георги в Бургас, а чичо Димитър се промъква до Атина. Той преди това учил в Париж, бил е състудент на Сартър, но му додеяла философията и станал часовникар. Та на този прадядо Васил децата му са родени в Бургас. Моят дядо Георги е роден през 1896-а в Бургас и умира в Бургас. Неговата родна къща беше доскоро на мястото си, на ъгъла на „Оборище“ и „Аспарух“, където е роден и баща ми. Дядо Георги забогатява. Още по време на войната прави добри пари, купува… 

МН …кораби?  

ГК Не, какви ти кораби, той страни от морето, както и всичките ми роднини, никой не влиза в морето. Заради Капитан Васил няма моряци по-нататък в нашия род. 

МН Ама ти не го мразиш, морето имам предвид!  

ГК Е, аз си плувам в морето, ама не плавам! Не си вадя хляба в морето. Никой от това семейство след Капитан Васил не е моряк. 

МН Което май е нещо като фамилна травма.  

ГК Ами да, трайна фамилна травма. Както и да е, дядо Георги позабогатял, накупил лозя и се оженил. Оженил се, но след като се ражда синът му Васил през 1920-а, неговата съпруга го напуска и му оставя детето. Излиза той, дядо Георги имам предвид, от Бургас заради своя „велик“ баща и живее в Поморие няколко години. Там се запознава с баба ми Еленка, женят се. Става обаче следващият скандал: може и двамата да са гърци, ама са от горната и от долната махала. А това е недопустимо и те също са остракирани. И идват в Бургас. Той купува сградата на бившето английско консулство, на „Антим I“ № 7, където съм роден. Съвсем в съседство е родната къща на Владимир Василев. Неговата стои, моята е съборена. Върху нея минава улица „Булаир“, но това събаряне стана чак през 80-те. Дядо ми умира през 1955-а на 6 март, на 58 години, след трети инсулт. 

МН Откъде идва името на баща ти Теолог?  

ГК Теолог е името на дядо му по майчина линия. Васил е кръстен на Капитана, Теолог – на другия дядо. Излишно е да се търси връзка с Църква и вяра, просто семейно име, повтарящо се във фамилията на баба ми. Баща ми е роден през 1925-а година в Бургас, на 22 март, и завършва реалната гимназия. Там е съученик с велики фигури, включително с Георги Калоянчев, който е повтарял година и затова попада в класа на баща ми. Георги Баев също му е съученик от гимназията. Познаваха се и с Нейчо Попов, две години по-голям от него беше Апостол Карамитев, с когото бяха близки. Благодарение на баща ми имах среща с Карамитев и получих решаващ урок. Дойдеше ли си лете в Бургас, Карамитев канеше приятели от младостта. Веднъж, след цял ден врънкане, баща ми се смили, взе ме с него. Единственото ми „живо“ виждане на този гений. На другия ден родният ми отец изчаква да изляза от банята и вика (извинявам се за техническия термин): „Като гледам как ги зяпаш, Апостол, Калата, едно ще ти кажа: сутрин никой не сере мрамор“. Много важен урок. Моят баща много съжаляваше, че не са го приели в „Дойче Шуле“. Българските националисти отказвали да приемат небългари. Пък после цялото „Дойче Шуле“ групово отпътувало за Белене… По това време нашите хора са вече доста богати и след 1944-а започват един „танц“… 

МН …с народната власт?  

ГК Не точно. Те са николапетковисти, а играта е с ТКЗС-то. Дядо ми хитрувал: разделил земята, той влязъл, пък синовете му – не. Даже в началото на 60-те още сме имали някакво лозе. Помня, защото там съм загубил едно плюшено мече, с което сме били неразделни, и голям рев е паднал. Баща ми се хванал на работа като изкупвач на грозде във „Винпром“. Добре, ама в края на 40-те и началото на 50-те е времето на горянството. Започват и разгроми на горянски чети. Баща ми и чичо Васил стават каналджии. С кабриолета изнасят горяни до турската граница. И някаква си там от Ямбол ли, от Елхово ли, жена на бивш полицейски, се обадила, че братя Каприеви ей сега извеждат нелегално мъжа ѝ за Турция. Но това става посред нощ и докато милицията се усети, завърти, пристига едва в 6 часа сутринта. А в 6 часа сутринта братята Каприеви си спят в леглата. Но направили обиск, при чичо ми намерили един пищов и той хванал влака за Белене, а на баща ми му спретнали няколко месеца по-късно едно уж икономическо дело и той влиза в Старозагорския затвор с 15-годишна присъда. 

МН Чичо ти колко е изкарал?  

ГК Чичо ми, според него, малко – година и нещо. 

МН Ти всъщност кога разбра, че са лежали, както се вика?  

ГК Това е забавна история. Моят баща имаше едно чекмедже, в което беше абсолютно забранено да се рови. Ха познай дали не го знаех наизуст това чекмедже! Вътре имаше и връзка писма. Писмата му от затвора до майка ми. Те се женят в началото на 1952-ра, той е арестуван през септември. Майка ми била бременна, но като ѝ хвърлили един бой в милицията, всъщност я метнали по стълбата надолу, тя абортирала. А писмата – писма като писма. Но аз още на десет години знаех, че е лежал в затвора. Някъде на 17 – 18 години съм бил, работим на шприцовете. Те бяха едни допотопни чудовища и трябваше да ги спираме от време на време, че да не прегреят. Това са пет-десет минути, тогава се пушат цигари. Баща ми по едно време казва: „Спри машината!“. Не е време за почивка, но спирам. „Ела да изпушим по цигара!“ И ми вика: „Трябва да ти кажа една работа. Аз съм лежал в затвора“. Отговарям: „Знам. Знам, че си лежал в затвора, ами я ми кажи как беше!“. И този едър и агресивен човек, слабо сантиментален, бих казал, изведнъж се ентусиазира и завика: „Курорт! Курорт!“ – „Чакай, викам, за затвора питам“ – „Ами за затвора, я! Защото, гледай сега, ние сме хора с присъди, тоест има срок, а в лагера срок няма. Очакваш и амнистия, но и да няма, срокът си тече. После – ние работехме, а два работни дни ти се броят за три“. Той впрочем е виден димитровградски миньор, избутвал е пълните вагонетки с въглища. „И – казва – работиш осем-девет часа, но след това не те закачат, имаш си съня, храната. И най-хубавото, ако си дисциплиниран, хайде, да кажем, веднъж на два месеца майка ти заявява свиждане и ме пускат в градски отпуск.“ Добавя: „Моето е нищо, ти питай чичо си, той беше в Белене“. Чак тогава чух, че чичо ми е бил в Белене. Отивам при чичо Васил: „О – казва той, – аз малко изкарах, ама ей го отсреща Канарията, той отвори Белене, той го и затвори“. А чичо Стефан Канариев беше 1,60 висок и сигурно тежеше 40 кила с мокри гащи. Имаха къща с голям двор, сега там, на улица „Оборище“, между „Гурко“ и „Аспарух“, стърчи поредната образцова кооперация. Отивам при него. Той си вадеше хляба, като поливаше Морската градина с маркуч – поливач му беше професията. Викам: „Чичо Стефане, чичо ми така и така разправя.“ – „Ами вярно е.“ – „Разкажи!“. Старецът се напъна, като бормашина се напъна, и след много дълга пауза каза: „Не мога, моето момче, нямам думи.“ – „Кажи го нагръцки!“. А той: „Не е в езика проблемът!“. Било е такъв ужас, че е гледал да го забрави. Всички гледаха да забравят. Да забравят тези страхотии и най-вече внимаваха да не узнаят децата, за да не се разприказват навън. Разбира се, всичко стигаше до нас по някакъв начин, ние го знаехме този урок. Баща ми лежи от 1952-ра до 1959-а. Затова съм късно дете. Сестра ми Елена, сега Иванова, е родена година и десет месеца след мен. 

МН Да го кажем – 6 март 1960 година.  

ГК Да, роден съм точно пет години след смъртта на дядо ми – на същата дата, и нося неговото име. От майка ми знам, че понеже след раждането нямала достатъчно мляко, в началото ме кърмила и леля Кръстинка, нейната братовчедка. Тя е дъщеря на леля Поликсена, сестрата на баба Ставрула, на която е и кръстена леля ми. Баща ѝ Никола Славов от Елена превел обаче името на български. Леля Кръстинка е родила на 3 март моята прекрасна братовчедка Ева, с която после бяхме съученици в гимназията, и няколко дни е кърмила и двама ни. Тъй като още през 1941 – 1942 година общината приема нов план за центъра на Бургас и обявява, че през нашата къща на „Антим І“ ще мине улица, след смъртта на дядо нашите започнали полека-лека да я разпродават. На едно тяхно място, където са имали складове, „мази“ за бъчвите – нашите са винари, лозари, държали са кръчми една-две в Бургас, построяват кооперация. В нея тримата – баща ми, по-малкият му брат Никола и сестра им Афродита – живееха от 1961-ва, а чичо ми Васил – съвсем наблизо. Израснал съм на „Аспарух“ – от „Тройката“, където започва площадът, нагоре към морето. Нашата къща беше близо до ветеринарната станция, където, между другото, известно време е работил и живял Димитър Димов, там има паметна плоча.  

МН Още я има.  

ГК Че я има, има я, но едни храсталаци са израснали, едва се вижда. В махалата Мария Статулова ми беше комшийка, през три-четири къщи, до тях живееше Евгени Чипеларов, при когото редовно идваше Иван Бахчеванов, срещу нас бяха Градинарови и разни други подобни бургаски хулигани. Съседка, а после и съученичка ми беше Галина Апостолова, пианистка оттогава. „Първа перка“ на нашите щуротии беше моят първи братовчед Жорката – Георги Илиев, който се спомина през юни 2021-ва, докато Райна, сестра му, е по-„стара“ и си имаше нейни компании. Под „махалата“ разбирам карето между тогавашните улици „Републиканска“, „Гурко“, „Асен Златаров“ и „Кирил и Методий“, стоящо в активна комуникация с непосредствено прилежащите махали. Бяхме една смес от българи, гърци, турци, евреи, арменци и всякакви. Нямаше никакво значение кой от кои е. Битови закачки, разбира се, имаше, решаващо беше обаче друго: не чий си, а ти, ти лично какво представляваш и колко струваш. Искам да кажа няколко думи за етоса на тези уж невзрачни хора и за тяхната религиозност. Бабите ни ходеха редовно на църква. За младите никак не беше препоръчително и не го правеха. Вярата си живееха неритуално. Нещата ставаха по домовете, в режим на публична тайна. Попът идва във всекидневен костюм, носи си всичко нужно в куфарче. Така се опяваха, така се кръщаваха. Спомням си доста релефно моето кръщение. Бил съм четиригодишен, нашите изчаквали, за да ни кръстят със сестра ми наведнъж. Умрях от срам, че ме съблякоха чисто гол пред цялата рода. Вярата в тези семейства беше тиха, не външна, съвършено недемонстративна, но корениста – в последна сметка те, във всеки случай, поморийците, са християни от II век. Всички празници се честваха у дома по древен ред. На служба не се ходеше, но влезем ли децата в църква и пропуснем ли да се прекръстим, вратът веднага усещаше едно родителско напомняне. Винаги се чуваше едно: „Как не те е срам от Бога?“, имаше ли нещо, от което трябва да се срамуваме. Едно овсекидневяване на божественото, един постоянен урок, че Бог е не някъде в непристъпни висини, а при теб и в теб. Това белязва по особен начин психиката. Иначе моето детство не беше безкрайна веселба. Бяхме доста бедни в началото. Баща ми дал клетва на държавна служба повече да не стъпва до края на живота си. И си я изпълни. Беше частник, вечно се занимаваше с някакви кооперации, въртеше пластмаси, какво ли не. Когато дадоха възможност да се вземат под аренда малки заведения в Слънчев бряг, веднага се строи там и пет лета сме работили в Слънчев бряг като кръчмари. Тичам от десетгодишен, мъкна стока, събирам амбалаж, правя какво ли не. На моя въпрос: „Кога затваряме?“, се отговаряше: „Като си тръгне последният клиент“. А последният обикновено си тръгваше след един посред нощ. На сутринта най-късно в 8 часа трябва да си „кукуряк“, че отваряме в десет. Трябва да се почисти, да се подготви амбалажът и да се товари, да се разтоварва стоката от камионите, да се зареди магазинът... Хубаво време за голямо скапване. А през зимата работехме на пластмасите: на шприца, на скалпела за изрязване на „мустаците“, опаковане и пренасяне на стока, мъкнене на 25-килограмовите торби с материал до четвъртия етаж, а после оттам до мазето и други подобни красоти. Моята първа професия по трудова книжка е това – „шприцьор“. 

МН А само теб ли – хайде така да го кажа – само теб ли гърбеше, или и сестра ти?  

ГК И сестра ми, и майка ми, нямаше мъжко-женско, никакъв сексизъм, всички на равна нога. Пари трябваше да се вадят. И да, баща ми по едно време понаправи някакви пари, за комунистическите условия не стояхме зле – през 70-те и 80- те (после парите ги изяде инфлацията). Той почина през септември 1990-а, от инсулт, на улицата в Пловдив, по-точно – на Пловдивския панаир. Беше изключително предприемчив човек, самовластник, доста нервозен, „кибритлия“. За всеобщо съжаление, включително мое, много як и много хора сме му яли шамарите. Неговата дума беше: един път бия. От втори удар нужда нямаше. Майка ми Зарафина е родена на 27 ноември през 1929 година в Кермен и почина през септември 2010-а. Завършила гимназия в Бургас, запознали се с баща ми, оженили се и голямо патене патиха заедно. Тя първо беше счетоводителка в „Облекло и обувки“, стига да не бъркам името, а после се включи и формално в семейната „фирма“. Двамата бяха със средно образование, но имахме голяма библиотека. Баща ми като момче бил разпространител на издателството на Игнатови и покрай това беше направил добра сбирка книги. Подвързани книговезки, с неговото име най-долу на гръбчето: Лоло Каприев. Всички му казваха „Лоло“, „Лолото“, така го нарекла като дете леля му Хариклия. На нашия гръцки λωλός си значеше преди всичко „луд“. Той четеше много, майка ми – също. Но нямаха лични амбиции в сферата на изкуствата или науката. Ако изключим колебливото свирене на акордеон от страна на баща ми. Обаче много ходеха на театър. Те си помнеха оня, стария театър, бяха гледали работата на змейовете – Вили Цанков, Леон Даниел, Юлия Огнянова, Методи Андонов – с великите актриси и актьори около тях. Реалните театрални спомени на моите хора бяха даже от преди това, от приблизително 1947-а насам, когато се утвърждава местната трупа около Стефан Караламбов и Цено Кандов. Поне веднъж месечно се ходеше на театър, то беше събитие – костюми, прически, рокли, вратовръзки… И непременно с компания, и непременно с резервирана маса в ресторант, където трябва да се обсъди как е минал спектакълът. 


МН Водеха ли те?  

ГК О, да, от съвсем малък, от петгодишен сигурно. 

МН Не ти ли беше скучно?  

ГК Не, не, много обичах да съм в театъра.  

МН Първият път?  

ГК Първия път не си го спомням, то е било куклен театър сигурно, в който помня по-малкия брат на Георги Калоянчев, Стоянчо. О, Боже, той имаше абсолютно същия глас! И нали е куклен театърът, като разиграваше зад паравана, имаш чувството, че Георги Калоянчев върши нещо там отзад. Много свестен актьор, хубав актьор беше Стоян Калоянчев. Те и другите бяха хубави в Кукления театър. В Драматичния тръгнахме съвсем от малки да гледаме. Бургаският театър си беше добър и тогава, макар че вече ги нямаше най-големите майстори. И този театър, който имахме, и при директора Кръстьо Дойнов си беше сериозен театър. Лошото дойде, като стана директор Недялко Йорданов. Само че аз вече почти не бях в Бургас. Бях в казармата, или не, бях вече в София.

Стойчо Кьосев „Истории на кръста”

На Райчо 

Ох, Боже, в какво време живеем. Има ли някой, който да не е чувал за Шампан? Или за Бри? Прочутото сирене и още по-прочутото вино /може и в обратен ред/. И кой е чувал за мъжете на вярата, мъжете на кръста от графството? Ами Оверн? Колко кръстоносци е дал на света, на най-доброто, което е света, на вярата, на жертвата му? И сега? "Блу д'Оверн", мухлясало сирене с дъх на партенки. Прочуто и скъпо. Ами Лимозен? Кой се сеща за смъртта на Ричард? Лъвското сърце, символът на рицарството, на войнишкия кръст, на... какво ли не. Нелеп изстрел, до антибиотиците още е много далеч, комична реплика на Пиета - гневливият сладострастник умира в обятията на майка си, Елеонор Аквитанска, all time палавелката и всичко това се случва в Лимозен. Но това трябва да го разказвам, а никой няма нужда от пояснения, когато Ричард Гиър след поредното дълбоко вдишване /ами това си му е номера на човека/, измрънква с дълбок поглед "Първата ми кола беше лимо/лимузина/". Опитвам се да намеря и добра страна, ами стига кървища, стига битки и гадости, я колко хубаво си е - винце, сиренце, кола с шофьор, гадните графове се радват на паричките си и толкова, ние - на дребните си наслади. Мир и любов. А сега една хаслия. Значи като си готвех уроците за Хавана, се поразрових в историите за хаванската аристокрация. Гоолямо джъмбо, какви ли не истории, все пискюлии, все с финтифлюшки, ами кубинска хава, така е. Та в по-късните времена, в по-импресионистичните багри на "шекерената аристокрация" започват да се появат съвсем екзотични, съвсем едни такива Фич-Фич сплетки. Петият маркиз на Клина на Вратата (стааара, дебела фамилия), например, се оженил за дъщерята на вицекраля на Влахия и дъщерята от този брак се казвала Не знам кояси Клаво де ла Пуерта и Щурца. Ама че име, а? Щурца. И то за хаванска маркиза. 

И си пазя ресторанта /нощен пазач съм, няма как/, зяпам тенис, швейцарския опън и гледам „Генерален спонсор - банковата група Sturdza”. А-а, де поникнал влашкият. В Хавана и в Швейцария. Бесняли, щуряли щуравите Щурца из Хавана, клъцнал им батко Фидел бизнесо, ама те си имат мая, имат си и ей ти ги - в Швейцария. И готино, те си имат банки, ние зяпаме тенис. Мир, любов, щастие. А си има и права - малко или много, закони - малко или много, не си ничия собственост. В буквалния смисъл. Иначе си собственост, ох и още как. Ама това все пак е преносно... Да, така е и все пак не мога да убедя самия себе си. Добре де, майната им на графовете. По-добре сиренце и винце. Но вярата, възторгът, истината без въпроси и съмнения, не си ли отидоха и те с Шампан, Лимозен и Оверн? За да дойде специалният гъдел на небцето? Или задника (в случая с лимузината). Поне да беше стомахът. Като с царевицата на Колумб. А то, небцето, задника. Обидно някакси.

Николай Георгиев, учител по философия в Английска Езикова Гимназия - Бургас

Защо се разболяват децата? Последните години има мощна и нескрита заболеваемост сред учениците. Но конюнктурата е също болна. Няма видимост за това, което е в пъти попандемично от отминалата вълна на другото заболяване. Децата са повече от болни, те вече са хронифицирани като бъдещи болни. Завинаги. Когнитивните способности се коват в детска възраст и това е необратимо, като отговорността за тази способност е върху здравето и функциите на белия дроб. Детето трябва да диша, за да е в някакъв органичен и системен интелект да се справя като индивид в една държава. Проваленият урбанизъм и излишните хора. Децата са в задух. Едно могъщо създание като детето самоусеща света и живота и вече не иска да живее по този начин. То няма да мрази протекционизма и страха на майката, затова се самоотхвърля. Ние мразим децата си, а наложеният глобален град ни дава ярката картина на нездравите малки хора. Нека добавим и снизхождението към тях. Това е последният век на живия човек. Ние го убихме, Страха , надменността, задуха - все категории на външния интелект. Защо боледуват децата ни? Защото сме страхливци, защото прекалихме в любовта, защото ги мразим. Защото ги лекуваме. Всъщност лекарят лекува страха на родителя, основно на майката. Защото вече не вярваме, че могат да живеят и без нас. Списъкът е дълъг, доказуем, аргументиран и изгорен. Това не е истина за нас. Не можем да си позволим смелостта да изречем причините защо децата ни колабират в новия век на либералното зло. Какво се случва? Децата боледуват, една хронична безжизнена болнавост, неумение за живината в лоното на младостта, празно всекидневие и душа без огън. А би трябвало да е друго. По природа, но ние им отнехме цвета на усмивката. Огледайте се… деца , натъпкани в автомобили, заключени в мръсен градски конформизъм, изоставени души, които търсят утеха и привличане на вниманието, тежък инфантилизъм, незрялост и непълнолетие, от което би трябвало да се отричаме чрез смелост. Но тази смелост е кастрирана. От нас, родителите. Вярваме на страховете си…. а те погубват децата ни. Лекар забранява на дете да излезе за няколко дни в Балкана, където силно озонираният въздух наистина лекува тежки белодробни заболявания. Това е реален , конкретен и мощен случай. Принцип, по който извеждаме грижата за децата на преден план във всяка платформа. Лицемерно, грозно и подло. Но това сме ние. Единственото, което имахме като силен индивидуализъм през вековете, днес е анемично, детето кашля и търси любов от родителя, като се саморазболява. Само така детето получава внимание. А ние ги обичаме, защото те са безпомощни - само така могат да бъдат край нас. Ироничното е че в училище се изучават всички природни науки, а там пише друго, нещо което мама и тати отричат….. Защо пиша това? Има ли решение или спасение? Има, но ние не участваме в него… Проект" ДОМ" Децата не са глупави, те са болни. Повече от всякога в историята на човечеството. 1.Бъдещето е преди всичко приемственост - органична, природна, социална, икономическа, научна и може би приемственост в морала. Религията е мяра за морала. Ние сме проект, бъдещето не е! Ние сме проект на миналото ни, а след век ще бъдем минало за онова тогава. 2. Образованието е добавената стойност за всяко бъдещо състояние в света. Какво (да) учим? Как да учим, какво всъщност познаваме? (Кантиански подход) 3. Какво да правим? Онова, което са сторили предците ни - да се опитваме да не затрием живота. Днес отговорността е по-могъща, защото можем да го сторим. Миналото е тук, ние трябва да пазим настоящето. Приемствеността на живота е в човека, не в капитала. …. 4. Да върнем училището в детето. Изграждане на извън градски образователни центрове, които ще позволят да се учи, независимо от обстановката в страната. Държавата финансира и в частно - публично партньорство освобождава бюджети към този тип центрове. Важна е социализацията на децата, не просто методиката и вече мъртвото понятие за наука и дисциплина. Всъщност, критическото мислене дисциплинира този хаос. Онова, което правят в Европа и по света, като частни инициативи, тук може да се превърне в икономика. Отдавна не произвеждаме нищо, освен отпадък, но урбанизмът отнема цялата нова енергия на света през детето. Децата ни не са глупави, те са болни. В перспективата на един 20 годишен цикъл, ще наследим хронично нездрав и невеж все още национален, суверенен потенциал. След неговото освобождаване ще остане едно питане - кой ще се грижи за тази страна, ако ние не можем? Децата са болни, защото ги лекуваме. Ние сме нездрави, това е тежка болест, но страдат те. Няма да е все така.