Това е една чисто гражданска инициатива, в която се очаква да участват както гражданите така и държавата, сдружения с нестопанска и стопанска цел. Възможен е и по-лек вариант – само личности, което прави нещо по-постижими и в това време зависи от авторитетността на присъединените се граждани ). Не става въпрос за учредяване на някаква формална структура, а за подкрепа на идеята, чието изпълнение може да бъде много необходимо и добро за Бургас – града, който всички обичаме. 

1. Назрялата необходимост от подобна инициатива

1.1 Бургас вече се превръща в един от университетските центрове на България. Докато преди тридесетина години в града имаше едно-единствено и то силно профилирано Висше училище, сега вече са цели пет.

1.2 Динамичното развитие на града не се предполага укрепване и развитие на тази тенденция, но засега още градове като Благоевград, Шумен, Плевен, Габрово, Стара Загора (да не говоря за утвърдените лидери – София, Пловдив, Варна, Велико Търново) са като че ли с по-голяма тежест на картата на академичните центрове на страната ни.

1.3 В този смисъл едно действие (или поредица от действия) за издигане на духовния имидж на града ни би било съвсем точно.

2. Идеята е Бургас да получи един силен тласък на известността си не само като „Най-добър град за живеене”, а и като един град на Духа, на Знанието и на Мъдростта.

2.1 Един начин да бъде постигната тази цел е да бъде създаден (и наложен) „отличен знак” – смислово и естетически издържан, престижен и уникален за Бургас.

2.1.1 Става въпрос за кратки фрази, по един или друг начин превърнали се в знаци на градската ни, национална и световна мисъл. Нещо по примера на някои бронзови плочки с по един стих от тримата най-значими бургаски поети, които са монтирани по паважа на значими за Бургас улици. Но с тази разлика, че:

2.1.1.1 Няма да, а ще са достигнати до три тенденция на сто

2.1.1.2 Няма да са по паважа, а по стените на знакови бургаски места.

 • 2.1.1.2а Има и по-лек вариант. Временни изложения на фрази по подобие на изложенията пред Казиното или пред Дома на НХК 
 • 2.1.1.3 Няма да са само местни, а ще са и национални, европейски и световни
 • 3.  Осъществимост на идеята
 • 3.1 Чисто финансово изпълнение никак не е тежко. Съществуващите техники и материали, с които въпросните сто плочи могат да бъдат изработени и добавени с разхода на няколко хиляди лева
 • 3.2 Подборът на местата за трайно експониране на „фрази”, разбира се, ще бъде извършен непосредствен под контрол на Общината
 • 3.3 Подборът на „фразите” също ще бъде под контрол на Отдел „Култура” към Общината. (Възможно е съставянето на жури от бургаски граждани, „хора на Словото”, с което да се гарантира смислеността и адекватността на експонираните фрази.)
 • 3.4 Предлагането на „фрази” може да стане от граждани и сдружения като напр. Клуба на писателите, Клуб „Философите на Бургас”, Съюз на художниците, Съюз на архитектите, Съюз на юристите, от звена на Университета, по инициатива на ръководството на Училища, от закона като Читалища, Театри и др.
 • 4. Странични ефекти при реализация на идеята
 • 4.1 Евентуално благоприятен урбанистичен ефект – членуване в естествени центрове на поетичност, на политика, на музикалност (при фрази, взаимодействащи от песни), на философичност.
 • 4.2 Подчертаване на международната пъстрота на града ни (в края на 19ти век в Бургас е имало 16 консулства, вкл. Персийско) с фрази от националната мъдрост на страната
 • 4.3 Промяна на духовната атмосфера не само за сравняване с другите университетски градове, а и за самите бургазлии
 • 4.4 Поставяне на духовната атмосфера на Бургас в контекста на историята (а и географията) на града ни
 • 5. Осъществяване
 • 5.1 „Фермент” на Проекта е заплануваната от „Философите на Бургас” Конференция „Болката на световния дух и философията”.
 • 5.1.1 Форматът на Конференцията е с участието на Фраза (в рамките на максимум две изречения) и доклад (до 5 страници), който разяснява фразата като концентриран израз на „Болка на съвремието ни”.
 • 5.1.2 Насъбраните (и журирани) фрази можем да смятаме за начален фонд за оСловесяване на града ни
 • 5.1.3 Участниците в Конференцията ще избират сред студенти и ученици от българските университети и училища, както и от Факултетите по славистика на европейските и световните университети
 • 5.1.4 Много добре дошли ще бъдат и предложения за участие от хора от целия съюз – на писателите, на художниците, юристите и т.н.
 • 5.1.5 Финалният кръг (на живо) на Конференцията е планиран за септември 2024 г., но междинните (онлайн) дискусии могат да започнат в средата на март
 • 5.1.6 Междувременно може да започне и подборът на утвърдилите се през годините и вековете фрази, които маркират европейската ни цивилизация. С това ще се ангажират лекторите от „Философите на Бургас”, но сме отворени за съдействие от всякакви хуманитарни сдружения и държавата
 • 6. Решителен за задействането на Инициативата е моментът в подкрепа на страна от Община Бургас.
 • 6.1 Какъвто стана въпрос (т. 3.1) финансовата страна не е толкова важна. По предварителни изчисления на цялата разходна част (от организирането на Конференцията до поставянето на плакетите със Словата) ще достигнете не повече от 10 000 лева.
 • 6.2 Но организационната и най-вече институционалната подкрепа от страна на Общината са conditio sine.
 • 6.2.1 Координацията със сегашните просветни инстанции – РУО, Училища, Университети, Клубове и сдружения ще бъде много тежка без авторитета на Общината
 • 6.2.2 Поканите за участие към всички небургаски образователни центрове – в България и в чужбина, ще бъдат много по-ефективни, ако бъдат подплатени от авторитета на Общината
 • 6.2.3 Координацията с различни инстанции за извършване на финалната част – поставянето на плакетите със Словата би била направо невъзможна без намесата на Общината
 • 6.2.4 Дори финансирането би могло да бъде разрешено чрез участието с Проекта по дадена европейска програма, което много по-реалистично бихме могли да очакваме, ако това стане чрез Общината.

Като всяко едно дело и това в началото изглежда по-обещаващо и по-безпроблемно, отколкото ще се покаже в хода на изпълнението му. Но пък и без вяра нищо не би могло да се постигне. Ако мислите, че такава една Инициатива наистина би могла да съдейства за оформяне на духовния облик на Бургас, ако мислите, че не е просто благопожелателен фантазъм, а постижимо дело, присъединете се към нея. 

Идеята в най-общ вид е на Георги Тодоров, а след това с изпълнението й се нагърбиха Читалище „Пробуда” и Клуб „Философите на Бургас”, с подкрепата на: 

Бургаски Свободен Университет – Ректор проф. Милен Балтов 

Бургаски филиал на Художествена академия – Директор доц. Димо Колибаров 

Госпожа Людмила Кутиева – Директор на КЦ Морско Казино – Бургас 

доц. д.ф.н. Здравко Попов – доайен на философите в Бургас 

проф. д.ф.н. Георги Каприев – Софийски Университет Проф. д.ф.н. Мария Димова-Куксън – Университета в Даръм – Великобритания 

Д.ф. Миглена Дикова-Миланова – Университета в Гент – Белгия 

Д.ф. Радостин Калоянов – Университета в Хамбург - Германия 

доц. д.ф. Иван Колев – Софийски Университет 

Д-р Лорис Мануелян – МБАЛ - Бургас 

Д.ф. Дани Котев 

Надежда Маркова – нотариус Бургас 

Феодора Иванова – нотариус Бургас 

Яни Николов – адвокат Бургас 

Диана Карабинова – психотерапевт Виена 

Ваня Недялкова – преподавател по психология София Стойчо Кьосев – секретар на Клуб „Философите на Бургас”