Радостин Калоянов - лектор в Университета в Хамбург, Германия
Ръководител на Отдел “Научни изследвания и развитие” към Interface, Wien, Виена, Австрия. Доктор по философия на Виенския Университет.
Автор на пет монографии и четиридесет и две научни статии, публикувани в България, Австрия, Италия, САЩ, Германия, Великобритания и Иран, на пет езика – български, немски, английски, италиански, фарси.