Динко Хаджидинев – доктор по философия, съосновател на клуб „Сократ”,