Дани Котев. Роден в Бургас. Доктор по Философия -професионално направление „Въведение във философията” при доц. д-Здравко Василев Попов. Учител по предметен цикъл „Философия“ и по „Гражданско образование“ . Признателен за старанието и философстването на учениците си от групите по“ Дебати“, „Дебати и творческо мислене“ , „Философия“ и „Олимпиада“ Автор на две монографии в предпечатна подготовка със заглавия : „ Ницше и неговите интерпретатори“ и “ Сократ “ . Благодарен да бъде част от „Философите на Бургас“!
Доктор Дани Котев  image