Бургас с право се гордее с традицията на свободомислещите си  хора – артисти, писатели, художници, бохеми. Като че ли дойде време в тази пъстра палитра да бъде озвучено и присъствието на хората на хуманитарното знание. И това озвучаване е първата цел на „Философите на Бургас”.
Втората е да стимулира младите – ученици, студенти, запалянковци, да се нагърбят с тежката, но толкова важна в утилитарното ни време, мисия на хуманитарния човек.

Цели image