Учениците от философските клубове в Математическа гимназия, СУ "Свв. Кирил и Методий" и Гимназия за романски езици.Ученици image