Възникване на „Философите...”
И ето сега, тридесет и кусур години по-късно, с десет доктори по философия, с цяла плеяда философи, политолози, ориенталисти, юристи, филолози, психолози, измежду едновремешните „сократчета” се запромъква носталгичната идея да „възстановим” клуба. Вярно, времето сега е друго, отлетя романтиката на дисидентството, утилитаризмът напира от всички страни, конкуренцията на масмедии, социални мрежи е убийствена... Ама защо пък не? В това прагматично време все ще има потребност и от хуманитария, от същинска образованост. Академичен потенциал има, че и надхвърля. И не само от Кръжока. От Бургас наизлязоха наистина тежки фигури в българската философия – Здравко Попов, Георги Каприев, Иван Колев, Христо Стоев, хуманитари като Георги Чалдъков, Георги Тодоров, наши си, бургаски интелектуалци – Пеньо Костадинов, Владимир Зротев, Митко Иванов. Върна се и лудият даскал. Що пък да не опитаме?
Спусъкa дръпна Феодора Иванова.

Създаване image