проф. д.ф.н. в Софийския Университет, Ръководител на Катедрата по история на философията към ФФ на СУ.
 Президент на комисията „Византийска философия“ на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Член на Обществото за философия на Средновековието и Ренесанса (GPMR) в Германия. Член на Американското семиотично общество. Съосновател на Европейския висш колеж за антична и средновековна философия (EGSAMP). Гост-професор в Кьолнския университет 2005/6 г. Гост-лектор в университетите на Амстердам, Бари, Берлин, Бон, Бохум, Вюрцбург, Карлсруе, Кьолн, Лече, Мюнстер, Хановер, Цюрих и др.
Общо число на заглавията: 940
А. Kниги 30; Аа. Учебници 3; Б. Съставителства 22; Ба. Издания 12; В. Научни статии 201; Г. Статии в енциклопедии, речници, справочници 10; Д. Предговори, послеслови, бележки 91; Е. Научно-популярни, публицистични и литературни текстове 112; Ж. Рецензии 296; З. Преводи на български 95; И. Интервюта и дискусии 65; Й. Дискове 2; К. Филм 1
Проф. д.ф.н. Георги Каприев  image