ТЕМА „Болките на съвременния ни Дух и философията”

ФОРМАТ 

Фраза (2-3 изречения) и обяснение как тази фраза може да бъде приета като „йероглиф” на Болка на съвременния ни Дух* (до 5 страници) 

* „Фразата” може да бъде поетическа строфа, библейски текст, белетристичен откъс, песенна фраза, афоризъм, сентенция

 ФАЗИ

 • Подаване на заявка – първа (до 1.04) На тяхна база ще бъдат определени Аспектите на Темата за работата на Дискусионните ателиета; втора (от 1 до 15.04) на базата на обявените вече Аспекти*

* Тъй като темата е достатъчно широка е напълно възможно да се „разрои” на Аспекти, който са несводими един към друг, при което положение дискусия става невъзможна

 • Предаване на текст (срок) – 30.04
 • Формиране на Дискусионните ателиета  – принцип, по теми
 • Кореспондентно дискутиране по Дискусионни ателиета – 1.05 – 20.05
 • Около 24.05 – Онлайн конференция*, на която да бъдат представени кратки коментарии (до 5 минути) на всеки от участниците

* Тази онлайн Конференция ще бъде по съответните Аспекти на Темата и при това положение ще се счита за отделна, самостоятелна конференция

 • Юни-август – кореспондентна дискусия по Дискусионни студия
 • 4-7 септември – Конференция на живо „ДаунТаун” Бургас. Търсене на общи точки между изработените от Студиата становища и опит за изработване на Обща за конфериращите Картина на Драмата на съвременния ни дух.
 • Последствия

а/ сборник с отпечатани Фрази и Доклади от Конференцията

б/ експониране на Фразите, подходящи за Инициативата „Бургас – град на Словото” из различни публични места в града

ЗАЩО ПРАВИМ КОНФЕРЕНЦИЯТА?

По наше мнение Философията се е специализирала прекалено в собственото си битие и от „драматург на Времето си” се е превърнала в „археолог на Историята си”.

Драматичност означава (по наше мнение):

а/ съпричастност към страданието на Времето

б/ допир до хората, които имат сетива за това страдание

КАК КОНФЕРЕНЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ СЪОТНЕСЕ КЪМ „ДРАМАТИЧНАТА” ИДЕЯ? 

Постигане на някакво ниво на артикулация на проблема би била значителна крачка

Вписвайки се в Инициативата „Бургас – град на Словото” експонираните Фрази на Конференцията могат да постигнат необичайна за философските конференции публичност

КОИ СМЕ НИЕ? 

Организатор е Клуб „Философите на Бургас”, в който участват философи, богослови, психолози, историци, свещеници, водещи учители, хора с различни научни титли – професори, доценти, преподаватели, над 10 доктори от различни Университети – Софийски, Гент – Белгия, Даръм – Обединеното кралство, Хамбург – Германия, Виена – Австрия, Бургаски Свободен Университет, Мюнхен – Германия, както и ученици от средните училища на Бургас. 

ФИНАНСИ

 Организаторите поемат разноските по преспиването, конферентната зала и телекомуникациите (спонсор Феодора Иванова) и по отпечатването на сборника (спонсор Крум Пашов)

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ (подава се до адреса, отбелязан в "Контакти" на сайта)

 • Трите имена
 • Адрес за връзка – мейл адрес и телефон
 • Научен статус – студент, докторант, преподавател.
 • Академична институция – Университет, Институт, училище
 • Тема, Фраза и анотация на доклада (Вие ще определите размера)