Емил Димитров (р. 1961) е философ и литературовед, доц. д-р в Института за литература на БАН. Автор е на около 400 публикации – студии, статии, коментари, архивни публикации, библиографии, преводи и др., както и на книгите «Досието на Михаил Арнаудов» (2007), „Памет, юбилей, канон. Увод в социологията на българската литература” (2012), „Публицистиката на Михаил Арнаудов” (2014), „Като на изповед...” (руски беседи)” (2016), „Цариградски носталгии” (2019). Основател и председател на Българско общество „Ф. Достоевски” и главен редактор на алманаха „Достоевски: мисъл и образ” (т. 1–3, 2014–2019), вицепрезидент на Българо-италианското общество „Пенчо Славейков” (2022), организатор на международни научни форуми и културни събития, съставител и редактор на научни сборници. Специализирал е в Рим (1993–1994), изнасял е публични лекции в редица престижни университети и научни институти в Италия, Русия и Австрия. Изследовател на живота и творчеството на Митрополит Симеон; съставител, коментатор и автор на встъпителната студия към тома: Варненски и Преславски митрополит Симеон. Съчинения. Т. I. Църква и история. С.: Изток-Запад, 2012.
Доц. д-р Емил Димитров image