Пеньо Костадинов – доктор по философия.
Завършва Философския факултет на Софийски  университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Философия”, с втора специалност „История” през1980 г.  .
В периода 1981 – 1993 е редактор и завеждащ отдел в областния вестник „Черноморски фар” – Бургас. От 1986 до  1991 е задочен аспирант  в Института по философски науки на Българска академия на науките – София. Доктор по философия е от 1991 г.
В продължение на 10 години / 1981- 1991/- е бил  хоноруван преподавател по философски дисциплини в ЦУРК по туризма в Бургас .
От 1993 до 1994 е директор на Център за хуманитарна образованост в БСУ – Бургас. Бил е преподавател по философия, логика и етика във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ .
Работил /2013-2015 г./ е също като главен експерт „Връзки с обществеността“ в областна администрация- Бургас. Бил е редактор, журналист, автор и водещ в продължение на 10 години на различни публицистични предавания в регионални телевизии, както следва:
1998 - 1999-  автор и водещ на предаването „След новините” в ТВ СКАТ 2000 - 2001 -- автор и водещ на публицистично предаване в „Рент” ТВ
2003 – 2005 - редактор в телевизия „ТВ Микс” – Бургас; автор и водещ на предаването „Смисли”
2006 - 2008- - редактор в списание „Море” – Бургас
Автор е на стотици статии в различни периодични издания, както и на следните книги и сборници издадени през:
2010 г. - научно изследване „Критика на способността за познание на човека“ Философско-епистемологични основания на хуманитарното и етическо познание“.
2007 - монография за художника Климент Атанасов;
1998  - биографичния сборник  „Най-добрите младежи на    Бургас” /в съ-авторство с д-р Стойчо Кьосев/
1996-1997 - биографичния сборник „Кой кой е в елита на Бургас и региона” /в съ- авторство с д-р Стойчо Кьосев/
Доктор Пеньо Костадинов image