Миглена Дикова-Миланова - преподавател по Български език и култура във Факултета “Езици и Култури” на Университета в Гент, Белгия
Миглена Дикова-Миланова е доктор по философия на Университета в Льовен, Белгия. Титлата ѝ е присъдена през 2008 година след защита на дисертация на тема “Кант и културната политика на възвишеното”.
Има издадени 2 книги и над 30 научни статии и доклади