Георги Тодоров
Полифонична личност със сериозни творчески изяви в три много различни направления – художество, английска филология, богословие.
Като художник членува в Ателието на младия художник (от 1989 – КМХ) при СБХ; участва в многобройни Общи художествени изложби; организира самостоятелни изложби у нас, в Англия, Германия, Япония
Като филолог членува в Международната Шекспирова Асоциация, участва с доклади в Шекспировите конгреси и симпозиуми в Западен Берлин (1986), Венеция (1988), Токио (1991). Автор на шекспировeдски изследвания, публикувани във Франция, Индия, Италия.
Като богослов – автор и куратор на многобройни изследователски изложби свързани с българското духовно и историческо наследство, председател на сдружение “Св. Пимен Зографски”, което осъществява многобройни изследователски проекти и експедиции на територията на България, Гърция (Атон), Сърбия, Македония. Бил е председател на Международната асоциация “Св. София”; организира нейните конференции в НДК в 1999 и 2000 г. От 2002–2005 е главен редактор на „Църковен вестник“ и директор на Синодално издателство. Автор е на 20 книги и многобройни научни статии. Сценарист е на няколко документални филма, между които с най-престижни награди е отличен „Пътят на воина” (2017)
Георги Тодоров image