„Началото” на Владо Зротев е белязано с една уникалност, която явно е предсказала двойнствеността на интересите му – философия и история, както и на професионалния му път – учител и учен. Става дума за месторождението му. Появил се е на бял свят през 1955 година, това се знае. Не се знае (поне официално) обаче – къде. Според едни документи – в Ямбол. Според други – в Айтос. В средата на ХХ век?! Това си е съдба, няма друго обяснение.
Съдбата решава да се намеси още веднъж като изпраща на все още малкия Владко една от ония учителки-магьосници, с което решава въпроса за раздвоението – история ще бъде. Историята е завършена е Университета на Воронеж, следват славните години на младо даскалуване, докато вече навлязъл в четиридесетте Владо усеща и втората линия в природата си – философията. Поразен от философската възможност да бъдат осмисляни и преосмисляни историческите парадигми той се хвърля в най-бурните, може би най-парадигмалните, води на историята. Войната. И тука намира себе си. Храброст, устойчивост, твърдост, вярност – най-ценните качества на истинския воин, са точно качествата, необходими за да се опълчи човек на монументалните предопределения на представата за войната. Въоръжен с тези качества той не само се одързостява да мисли нестандартно, но и да преподава нестандартно и нещо ново – да пише и публикува. Излишно е да казвам – нестандартно.
Публикува над 100 статии, размишления, интервюта. Издава три книги:
„Воля за война” – 2003 година;
„Прочистването” – 2008 година;
„Американския изолационизъм” – 2022 година.
И трите са вдъхновени от оригиналното му, понякога до ексцентричност, тълкуване на войната като необходим, дори позитивен елемент на обществения прогрес. А „Прочистването” изповядва тезата, че Втората световна война, в частта си, наречена „Велика Отечествена” е един гигантски, ужасяващо кървав опит да бъде проведено социално инженерство, с което да бъдат създадени новите хора, способни да построят новия строй.
„Воля за война” и „Прочистването” са преведени и публикувани на руски и английски език, предстои това да стане и с „Американския изолационизъм”.
Владимир Зротев image