Ваня Недялкова - член на клуб "Сократ", магистър филолог и старши преподавател към Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП), обучител по групова динамика, сертифициран от Австрийската асоциация по групова динамика и групова психотерапия (ÖAGG). Част от работния екип на Института по психология на групите от основаването му през 2016 г.. С интереси в областта на обучението, консултирането, психосоциалната работа и в управлението на проекти. С преводни публикации на български и английски език.
Ваня Недялкова image