Правда Спасова, д.ф.н., професор по Философия и Естетика в НХА, София.
Завършила философия в СУ, защитила докторат по естетика във Варшавския университет, Полша.
Автор на многобройни статии и студии в научни списания на български, английски и полски, както и на 4 книги. Публикува от време на време и в периодичния  печат, по-специално вестник, после списание, също портал „Култура”.
Има многобройни преводи от полски език на философска книжнина, но и на художествена литература и съвременни пиеси. Във връзка с тази нейна активност през 2019 г. е удостоена с полската държавна награда „Златен кръст за заслуги”.
 д.ф.н. професор Правда Спасова image